Polaganje računa – su'al i hisab
Polaganje računa – su'al i hisab

Polaganje računa – su'al i hisab

Mnogo kur'anskih ajeta govori o ispitivanju i polaganju računa. Na primjer:

Mi ćemo pitati one kojima su poslanici poslati, a pitat ćemo i poslanike. (El-A'raf, 6)

Kunemo se tvojim Gospodarem, Mi ćemo ih sve pitati o djelima koja su vršili. (El-Hidžr), 92-93)

Zastavite ih, oni će biti pitani. (Es-Saffat, 24)

Zaista će Allah brzo obračunati. (Ali Imran, 199)

Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima i vjernicima onog dana kada se postavi obračunavanje. (Ibrahim, 41)

Također mnogo hadisa govori o tom. Zato su muslimani složni da u to neminovno treba vjerovati.

Poznato je da Bog, dž.š., zna sve što su robovi radili,  ali svrha pitanja i obračunavanja je da se i robovima jasno pokaže da su kaznu koja će im se tada odrediti zbilja zaradili. Tom prilikom će vrline pobožnih svima prisutnima jasne biti, a također i sramote grješnika, te će se time prvima povećati veselje, a drugima žalost i tuga.

 

Izvor: Mehmed Handžić, Ilmu-l-kelam, priručnik za II razred medrese, El-Kalem, Sarajevo, 2000, str. 72-73.