Poruke iz sure Ez-Zumer: Svima će se po pravdi presuditi
Poruke iz sure Ez-Zumer: Svima će se po pravdi presuditi

Poruke iz sure Ez-Zumer: Svima će se po pravdi presuditi


Milostivi Allah veli: ,,A one koji se Gospodara svoga boje…” danas, čuvajući se mnogoboštva (širka), grijeha, poskliznuća, strasti, robovanja strastima i pribjegavanju nečemu drugom osim Gospodaru svome…

,,…čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene…” shodno njihovim stepenima u tom očuvanju (takvaluku), a što je nasuprot nizina u vatri. U džennetu su visoki stepeni. Odaje koje su sazidane od dijamanata, rubina, safira, bisera i drugih dragulja. U ajetu je takođe aluzija da su te odaje sagrađene od djela onih koji su dobra djela činili i od stanja duhovnih putnika (salikin).

Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ,,Stanovnici dženneta gledat će stanovnike odaja koje su iznad njih baš kao što vi gledate blistavu zvijezvu koja dolazi s istočnog horizonta i odlazi na zapadni, zbog razlike u odlikovanosti jednih nad drugim.

Prisutni su upitali: ‘Allahov Poslaniče, to su stepeni vjerovjesnika koje osim njih niko ne može dostići!?’ Odgovorio je: ,,Jeste, ali tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, to su i stepeni ljudi koju su iskreno vjerovali u Allaha i koji su iskreno priznavali poslanike!”

            A u ovom hadisu je radosna vijest i aluzija da su oni, koji će biti uzdignuti na stepene vjerovjesnika, upravo vjernici ovog ummeta! Jer, rečeno je da su to oni koji su iskreno priznavali sve poslanike, a to je vezano za ovaj ummet!

,,…ispred kojih će rijeke reći, – obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti.”

Pokornima je obećao džennet, a sigurno je da to obećanje neće biti prekršeno. A onima koji se kaju (taibun) je obećao oprost, i sigurno će im biti oprošteno. A muridima je obećao da će Ga naći i do Njeg stići, pa ako oni ne odustanu (od traženja i putovanja) sigurno će im obećanje Svoje ispuniti.

I SVIMA ĆE SE PO PRAVDI PRESUDITI

Milostivi Allah veli: ,,A one koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u džennet biti povedeni…” povedeni bez umora i žestine nego s blagošću i veseljem. A povorke (zumer) su grupe (džemati). Spomenuti u ovom ajetu su većina stanovnika dženneta, a iznad njih su (delegacije koje će biti na jahalicama), oni za koje se kaže: ,,Onoga Dana kada čestite kao uzvanike pred Milostivim sakupimo.” (Merjem, 85.) A opet iznad njih su oni za koje je rečeno: ,,A džennet će biti primaknut čestitima!” (Kaf, 31.)

A velika je razlika među onima koji će biti povedeni, među onima koje će nositi jahalice i među onima kojima će se džennet primaknuti! Prvi su od onih ,,fe minhum zalimun li nefsihi”, drugi su od ,,ve minhum muktesid ”, a treći su ,,ve minhum sabikun bil-hajrat”! Kako je i u ajetu rečeno: ,,…biće onih koji će se prema sebi ogriješiti (zalimun li nefsihi), biće onih čija će dobra i loša djela podjednako teška biti (muktesid), i biće i onih koji će, Allahovom voljom, svojim dobrim djelima druge nadmašiti (sabikun) – za to će veliku nagradu dobiti.” (Fatir, 33.)

,,…i kad do njega dođu, – a kapije njegove već širom otvorene…” kako ne bi imali umora pri čekanju dok se kapije otvore!

,,…čuvari njegovi će im reći: ”Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, a u njemu ćete vječno boraviti!”” (ovo je za većinu stanovnika dženneta, selam će im nazvati meleki, dok će odličnicima selam nazvati Allah Uzvišeni! Kao što stoji u ajetu: ,,”Mir vama!” – biće riječi Gospodara Milostivog!” (Ja-Sin, 58.)

,,I oni će reći: ”Hvala Allahu, koji nam je obećanje Svoje ispunio i u džennetu nam mjesto (el-erd) darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo!” Divne li nagrade onima koji su se trudili!” Obećanje nam je Svoje ispunio time što nas je u džennet uveo i što nam je blagodat Svoju prema nama upotpunio! Mjesto, tj. zemlju (el-erd) nam je darovao, a to je zemlja džennetska, da se u njoj nastanimo gdje hoćemo. Zemlja je za jednu vrstu stanovnika dženneta, a odaje (el-guref) su za drugu vrstu.

,,I vidjećeš meleke kako prijesto okružuju, veličajući i hvaleći Gospodara svoga; i svima će se po pravdi presuditi i reći će se: ”Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova! Veličaju i hvale Gospodara svoga u svim vaktovima, što je posao meleka koji tavafe oko Arša. Svima, džennetlijama i stanovnicima vatre, će biti po pravdi presuđeno, za prve stupnjevi (deredžat)  a za druge nizine (derekat). Kao što će i među melekima biti presuđeno. Svi će dobiti svoje stepene, onako kako Hakk bude htio, shodno njihovim ibadetima!

Izvor: ”DŽENNETSKE NAGRADE”