Poruke sure El-Hudžurat
Poruke sure El-Hudžurat

Poruke sure El-Hudžurat

Autor: hfz. K. M.


Sura El-Hudžurat, 49. kur'anska sura, objavljena je u Medini. Ima za cilj rasvijetliti jedan set životodavnih naloga iz oblasti ahlaka (morala) i društvenog međuprožimanja koji, ukoliko se u praksi primijene, vode čitavu zajednicu ka idealnoj civilizaciji. Ovi časni ajeti mogu, pod pretpostavkom da budu živi u našim dušama, stvoriti i kultivirati jednu čistu zajednicu koja je daleko od svih pokuđenih etičkih osobina.

U ovoj časnoj suri od 18 ajeta smješteni su svima shvatljivi i korisni nalozi koji imaju za cilj pročistiti duh i dušu čovječanstva. Ukoliko bi bili ispoštovani i oživljeni u jednoj zajednici, ljepota življenja u ljubavi, slozi i poštovanju došla bi do izražaja, a zadovoljstvo bi bilo sveopće. Drugim riječima, džennet bi bio već ovdje i sada.

Ova sura nam daje globalnu sliku jedne zdrave zajednice u kojoj vladaju vrline i gdje postoji kontrola ne samo nad ljudskim govorom već i mislima. Štaviše, promišljanja su usmjerena ostvarivanju sveopćeg zdravlja, prosperiteta i sreće.

Ovom prilikom donosimo rezime poruka sure El-Hudžurat:

 • Čovjekovi prvi i najvažniji savjetodavci su Milostivi Bog i Njegov Poslanik. Bogobojaznost je garancija pravilnog postupanja.
 • Istinski vjernici poštuju svoje lidere, što pokazuju i kroz način na koji im se obraćaju i s njima razgovaraju.
 • Vjernik provjerava vijest koju čuje, ukoliko ona dolazi od nepoštene i nemoralne osobe, budući da ga postupanje po takvoj vijesti može navesti da nekome iz neznanja zlo nanese. Takvoj vijesti pristupa kao glasini i ne prihvata je kao istinitu bez prethodnog provjeravanja.
 • Javno mišljenje i stavovi ljudi nisu iznad Poslanikova mišljenja i stava.
 • Svaka osoba posjeduje svoju moralnu savjest i svijest.
 • Dužnost je svakog vjernika da se zalaže za mir, da stane nasuprot nasilnika i čuva pravo obespravljenih.
 • Svi vjernici su braća i imaju zajedničku dužnost uspostavljanja mira i dobra u zajednici.
 • Vjernik nema pravo ismijavati drugoga niti istraživati njegove mahane.
 • Vjernik nema pravo nazivati drugoga pogrdnim imenima i nadimcima.
 • Zabranjeno je imati loše mišljenje o bratu vjerniku.
 • Izričito je zabranjena špijunaža i „zabadanje nosa“ u tajne i privatne živote i poslove drugih ljudi.
 • Veliki je grijeh iznositi loše stvari iza leđa drugog vjernika.
 • Pitanje superiornosti i rivaliteta je u ovoj suri razjašnjeno, isticanjem da je kod Allaha jedini kriterij veličine čovjeka pobožnost i čuvanje od grijeha (takva).

Svaku od navedenih stavki kur'anski komentatori nadalje obrazlažu navodeći povode objava koji nam daju jasniju sliku u pogledu razumijevanja ajeta koji u sebi nose određene propise.

U ovim mubarek danima trebamo se što više družiti s Božijom Knjigom i promišljati o njezinim nalozima i zabranama znajući da su upravo naši grijesi razlozi svih naših nevolja, a jedini lijek je istinsko pokajanje i napuštanje grijeha i loših navika, ukoliko sebi želimo dobro i milost Božiju. Posvetimo se istinskom iščitavanju Božije Knjige, njezine ajete obgrlimo srcem, kako bismo bili obuhvaćeni njenim bereketom i izbavili se iz tmine na svjetlo Božije upute i milosti i na ovom i na budućem svijetu.

Selam pripada onima koji slijede Uputu!

Izvor: Ayatullah Ja'far Subhani, A Commentary of Surah al-Hujurat