Poslanikov odnos prema nemuslimanima
Poslanikov odnos prema nemuslimanima

Poslanikov odnos prema nemuslimanima


O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji. Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa. (Kur'an, XLIX:13.)