Poslanikova, ﷺ, bogobojaznost
Poslanikova, ﷺ, bogobojaznost

Poslanikova, ﷺ, bogobojaznost


Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Ne protekne trenutak sinu Ademovom u kojem se ne sjeti Allaha, a da neće zažaliti za tim trenutkom na Sudnjem danu.

Ko se sjeća Allaha, On ga voli.

Imam Ali, mir neka je na njega, rekao je:

Ko zaboravi na Allaha, Hvaljenog i Slavljenog, Allah učini da on sam sebe zaboravi i srce mu oslijepi.

(Mjera mudrosti 1, sažetak zbirke hadisa)