Post – manifestacija zajedništva
Post – manifestacija zajedništva

Post – manifestacija zajedništva

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na miljenika Muhammeda, s.a.v.s.

Obradili smo dvije teme koje su u vezi sa otkrivanjem tajni institucije posta. U prvoj smo došli do zaključka da vjernik kroz post odgaja svoju volju i iznalazi mogućnost da vlada sobom, jer je post najveća škola za spoznaju sebe i svojih mogućnosti. U drugoj temi smo došli do zaključka da su ciljevi posta samo uvod i preprma za druge, veće ciljeve. Ušutkivanjem glasa požude, postač želi da iz njega progovori glas istine i akcije koja je u skladu sa njom.

Sada, dragi moj postaču, pozivam te trećoj temi, u kojoj ćeš otkriti još jedan fenomen prisutan samo u postu. Postom se ne želi da on bude samo obična duhovna vježba koja veže roba sa Allahom, niti obično manifestiranje ljudskosti i saosjećanja u pojedinim slučajevima, već se od posta želi da on bude i glavna karika koja duhovno veže sve muslimane, koja ih čini jednim tijelom. Ne zaboravimo da su duhovnost i zajedništvo (džemat) zastupljeni u svim ibadetima (obavezama). Pogledaj namaz! Svi ustaju da klanjaju, i stari i mladi, i bogati i siromašni, i potčinjeni i vlastodršci. Pogledaj kako su izmiješani, svi su okrenuti prema jednoj Kibli i slijede jednog imama. Isto tako je i sa postom: zajedno poste, zajedno se iftare. I sa hadždžom je isto: skidaju se raznorazna odijela i ordeni na njima, a svi oblače iste bijele haljinke, ihrame. Svaka od ovih institucija je izvor dviju ljubavi bez kojih nema potpunog imana: ljubavi prema Allahu i ljubavi u ime Allaha.

Allah, dž.š., od nas zahtijeva da nam ibadeti budu znak našeg jedinstva. Odnosno, Allah želi da se ovaj znak pretvori u osjećanja koja postaju vatra i svjetlo. Vatra neprijateljima, a svjetlo prijateljima. Svaki ibadet ima karakter zajedništva, a ponajviše post, u čemu se vjernici međusobno potpomažu zekatom i sadekatu-l-fitrom. Postom sva srca postaju jedno srce, a sva tijela jedno tijelo. A to je najviši ideal jedinstva ummeta.

U ramazanu se najbolje čuje glas siromaha, nemoćnog, usamljenog, nezbrinutog, ucviljenog i napuštenog.

Zadnja trećina ovog mjeseca je itkun minen-nar (oslobađanje od vatre). Ona nas podsjeća na važnost dijeljenja sadake i pomaganja. Poslanik je rekao:

Zaštitite se od vatre, makar sa pola hurme.[1]

S obzirom da nam je Allah omogućio da doživimo zadnju trećinu ovog mjeseca, napravimo pregradu između sebe i Džehennema, makar sa pola marke. O sadaki koju podijelimo u ovome mjesecu, Poslanik je rekao:

Najvrednija sadaka je ona koja se podijeli uz ramazan.[2]

Mnoge predaje govore kako je Poslanikova darežljivost uz ramazan bila posebno izražena, a o Resulullahovoj općoj darežljivost je dovoljna predaja Džabira Ibn Abdullaha:

Kad god bi neko od Poslanika nešto zatražio, nikad nije rekao ‘ne’.[3]

Neko će možda reći: Šta onda ako nemam ništa podijeliti? Odgovor nam daje Poslanik, s.a.v.s.:

Post je mjesec potpomaganja i saosjećanja. Mjesec u kome se vjerniku povećava opskrba. Onaj ko nahrani postača, bit će mu grijesi oprošteni. Zaštit će sebe od vatre, imat će nagradu kao onaj koji je postio a da mu se ništa smanjit neće. Ashabi rekoše: Ako neko od nas nema čime nahraniti drugoga? Reče im: Ove iste sevape kod Allaha će imati ko dadne postaču hurmu, gutljaj vode ili mlijeka, a ko zasiti postača, Allah će ga napojiti sa mog izvora, od kojeg neće ožednjeti sve do ulaska u Džennet.[4]

S obzirom da je noć Kadr pred nama, reći ćemo nešto o njoj. Ovu noć su ashabi provodili sa Poslanikom u ibadetu učeći dove za oprost grijeha. Poslanik je rekao:

Ko noć Kadr provede u ibadetu, klanjajući s ubjeđenjem da će biti nagrađen, bit će mu oprošteni svi učinjeni grijesi.[5]

Hazreti Aiša je pitala Božijeg Poslanika šta je najbolje učiti u toj noći. Poslanik je rekao: Allahu moj, zaista si Ti Onaj Koji prašta i voli praštati, pa oprosti mi.[6]

Ebu Hurejre prenosi hadis:

Onaj ko bude klanjao posljednju jaciju uz ramazan u džematu, dostigao je noć Kadr.[7]

U Allahovom govoru stoji:

…A dobro koje za sebe unaprijed osigurate, naći ćete kod Allaha još većim, dobit ćete još veću nagradu. I molite Allaha da vam oprosti, jer Allah prašta i milostiv je. (El-Muzzemil, 20.)

Molim Allaha, dž.š., da nam oprosti grijehe, ujedini srca i obaspe nas milošću noći Kadr. Amin!

 

Izvor: Sulejman Bugari, Vratimo se Gospodaru, Connectum, Sarajevo, 2005., str. 191-194.[1] Buharija, Muslim

[2] Tirmizija, Bejhekija, Sulejm, Razija

[3] Dahhak

[4] Ibnun-Nedždžar

[5] Buharija, Muslim

[6] Tirmizija, Ibn Madže, Ahmed

[7] Hakim, Bejhekija, bez riječi: „posljednju“ i „uz ramazan“