Pouke 6. 7. i 8. džuza
Pouke 6. 7. i 8. džuza

Pouke 6. 7. i 8. džuza

Tri poruke 6. džuza

 

Ove poruke je najlakše razumjeti čitajući prijevod navedenog džuza

 

  1. Allah ne voli da se o zlu glasno govori to može samo onaj kome je učinjena nepravda – kaže nam Allah i u nastavku podstiče da opraštamo. Koliko danas  rubrika ‘crna hronika’, često o drugima kroz neprovjerene informacije, zauzima prostora u medijima, ali i ljudskim životima? Po našoj logici trebalo bi da se zlo smanjuje ako se toliko priča o njemu, ali ono se samo širi, jer ljudi se navikavaju na zlo i nepravdu te i sami mogu biti njeni akteri
  2.     Pitaju te šta im se dozvoljava – jedan je od nekoliko ajeta koji objašnjavaju vjernicima šta trebaju jesti. Allahu je bitno šta mi jedemo, a koliko je nama? Provjeravamo li        ono što jedemo u svojoj zemlji, ali i u zemlji u koju otputujemo ili to, pak, smatramo cjepidlačenjem?
  3.  I ispričaj im priču o dvojici sinova Ademovih –početak je objašnjenja kako se desilo prvo ubistvo na Ovom svijetu. Između dva brata, ne neka stranca, i to u porodici poslanika, ne običnoj porodici. Interesantno je da se ovdje umjesto šejtana spominje da je Kabila strast, njegov nefs, navela da ubije brata. Taj nefs je ono protiv čega se čovjek bori cijeli život, naročito postom i sjećanjem na Allaha. Ovaj primjer ubistva nam olakšava razumijevanje kako je moguće da čovjek učini grijeh i onda kada su šejtani zatvoreni. Čovjeku i drugi čovjek može predložiti grijeh, ali taj čovjek nema vlasti nad njim, već on sam odlučuje hoće li ga učiniti, hoće li se prepustiti svom nefsu.

 

Tri poruke 7. džuza

 

Ove poruke je najlakše razumjeti čitajući prijevod navedenog džuza

 

  1. O, Allahu, Gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu da nam bude blagdan… – učio je dovu Isa, a.s. Pored pouka primarnog konteksta ovih ajeta u suri Trpeza ostaje nam povezivanje ova dva simbola – trpeze i blagdana, naročito u ramazanu. Pred sami iftar čovjeku je trpeza zaista draga, posebna radost, svojevrsni svakodnevni blagdan. Na isti način čovjek bi trebao osjećati blagdansko raspoloženje ako ima svaki dan obrok, trpezu te razmisliti o hadisu:  ”Ko osvane zdrav, siguran i ko ima nafake onoliko koliko mu je dovoljno za taj dan, kao da je sakupio sav dunjaluk i sve njegove blagodati.” Također, možemo li prirediti svakodnevni blagdan svima u našem užem i širem okruženju?
  2.    Jedan od dodatnih razloga zašto se ne treba upuštati u svađe ili pravdati se zlonamjernim ljudima, ako smo sigurni da nismo krivi, jeste i zbog skoro zaboravljene osobine Allaha, koji nam u suri Stoka kaže da će on biti i Svjedok. Ako bismo svojim umijećem i visprenošću pobijedili rodbinu, komšiju, advokate, sudije u raspravi, svađi, sudskom sporu, a znamo da je to samo lukavstvo ili retorička sposobnost bila, postoji Onaj kome je to umijeće samo naš put ka poniženje na Ahiretu, a nerijetko i na Ovom svijetu.
  3.   Allah nam poručuje u ovom džuzu da je ovaj život zabava i igra, a kasnije u istoj suri da neki ljudi uzimaju vjeru za zabavu i igru i da ih je upravo život na Ovom svijetu          obmanuo. Vjerniku vjera nije usputna zabava, popunjavanje slobodnog vremena, naslijeđena kultura bez ikakvih obaveza. Također, iako vjernik čuva svoj život, dar              Božiji, jer želi i Ovaj i Onaj svijet, vjerniku je, ipak, po prioritetima vjera najvažniji dar.

 

 

Tri pouke 8. džuza

 

Ove poruke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.

 

  1. Dvije su posebne blagodati ove vjere. Prva, što se djela vrednuju prema namjeri. Ako čovjek iskreno odluči učiniti dobro djelo i učini sav napor u tom pravcu, ali ga ne učini, piše mu se sevab. Ako ga učini piše mu se sigurno deset sevaba, kako nam Allah poručuje u poznatom ašeretu ‘Men džae’.

 2.  Allah daje prednost jednima ispred drugih da bi nas iskušao. Svaka pozicija, funkcija, veća imovina spram drugih tu je da bismo bili svjesni Onoga koji nam je to dao te da       pomognemo one koji to nemaju.

 3.  Razogolićavanje ljudi i ukazivanje stidnih mjesta je cilj šejtana i to Allah jasno kaže u suri Bedemi te svaka rasprava o toj temi kod muslimana treba da počinje od  toga.              Kada se pogledaju trendovi današnjice koliko je u tome uspio svugdje: kod nas, oko nas, blizu i daleko?

 

Izvor: https://www.preporod.com/index.php/duhovnost/tradicija/item/11351-tri

https://www.preporod.com/index.php/duhovnost/tradicija/item/11352-tri-pouke-7-dzuza

 https://www.preporod.com/index.php/duhovnost/tradicija/item/11369-tri-pouke-8-dzuza