Pozdrav i selam
Pozdrav i selam

Pozdrav i selam

Jedna od najvažnijih odlika čestitih ljudi u ophođenju s drugima jeste da na bilo koju vrstu ljubavi odgovaraju s još više ljubavi i poštovanja i da u društvenim odnosima svakodnevno šire mir i prijateljstvo.

U Kur’anu se kaže: Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti.
Riječ tehijjet (حتیت (ima značenje činjenja dove i molitve za život druge osobe i obuhvata svaku vrstu iskazivanja ljubavi prema drugima, a najbolji primjer toga jeste selam. Jedna od najvažnijih koristi selama jeste međusobno izražavanje ljubavi i poštovanja, a plod toga je jačanje veza članova društvene zajednice.

Selam ujedno predstavlja i lijepe običaje prošlih naraštaja. Kur’an u vezi s tim o hazreti Ibrahimu, a.s., kaže:
I Ibrahimu smo izaslanike Naše poslali da mu donesu radosnu vijest. “Mir!” – rekoše – “Mir!” – odgovori on. Čestiti ljudi su, također, ovaj običaj naslijedili od svojih dobrih predaka:

A kada ti dođu oni koji u riječi Naše vjeruju, ti reci:
“Mir vama! Gospodar vaš je sam Sebi propisao da bude milostiv.”

Druga korist selama, pozdrava i izražavanja ljubavi prema drugima jeste slabljenje neprijateljstava i pružanje prilike neprijateljima da se pokaju i vrate sa svoje stranputice, te da se upoznaju sa istinom i zbiljom.
Neke svadljive osobe otvore oči tek onda kada im se vrata povratka zatvore i kada ih zahvati Božija kazna, kao što se kaže u Kur’anu: Ti se oprosti od njih i reci: “Ostajte u miru!” – ta sigurno će oni zapamtiti!

Još jedna korist selama, pozdrava i izražavanja ljubavi i poštovanja prema drugima jeste slamanje uobraženosti I kompleksa više vrijednosti, kao što Kur’an kaže opisujući dobre Božije robove:
A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih neznalice oslove, odgovaraju: “Mir vama!”

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012.