Poziv pobunjenom čovjeku
Poziv pobunjenom čovjeku

Poziv pobunjenom čovjeku

Autor: Enes Karić

Kao Božija Riječ Kurʼān se na mnogo mjesta može čitati i kao mnoštvo usrdnih poziva “pobunjenom čovjeku“.
Čovjeka se poziva da preispita svoj “ustanak“ protiv Boga, da pokuša da se, ćudoredno i preispitujuće, nadnese nad svoju osionost, zadrtost, bigotizam i zastranu.
U tim kurʼānskim pozivima kao da vidimo neku nedokučivu, ali svakako snažnu “Božansku želju“ da čovjek stane na Božiju stranu, da u sebi prepozna Božije stvorenje te, potom, da u sebi raskrije Božijeg štovatelja (ʻabdullāha). K tome, kao da se osjeća i jedan tonalitet ili zvôn “Božanske saosjećajnosti“ prema “odmetnutom čovjeku“, “saosjećajnosti“ sadržanoj u želji da se čovjek “vrati Bogu“ i da od sebe odbaci “zaborav Boga“.
Sūra Yā Sīn/Jāsin (36:77) moćno oglašava i jednu veoma strašnu Božansku optužbu protiv čovjeka. Naime, bude prilika kad je čovjek “otvoreni neprijatelj“ spram Boga:
“Zar čovjek ne vidi da ga Mi stvaramo od sjemena kapi, a on – neprijatelj otvoreni!“

I drugdje su stranice Kurʼāna protkane motivom o rečenoj “čovjekovoj neznatnosti“ kad je bio “kaplja sjemena“. Potom je prošlo vrijeme od nekoliko mjeseci, čovjek je rođen, uspravio se i prohodao. A onda minu godine, čovjek stasava, postaje snažan, osion, nehajan. Često postaje “neprijatelj Božiji“. Sūra Yā Sīn čovjeka podsjeća na njegov početak, kad sebe nije bio svjestan, kad ništa sa sobom nije mogao. Tako se “otvoreno neprijateljstvo“ pokazuje osim kao bahatost i kao – glupost i tupavost.

U ovom je smislu vrlo važno i mjesto u Kurʼānu u sūri al-Infiṭār/Rascjepljenje neba, 82:6-9. Tu poziv “pobunjenom čovjeku“ glasi ovako:

“O čovječe, šta te obmanjuje[pa si nezahvalan] spram tvoga Gospodara [Boga] plemenitoga, Koji te je stvorio, i skladnim i uspravnim te učinio, i u obličju kakvom je htio tebe je sastavio!
A ne valja tako! Vi Sudnji Dan lažnim smatrate…“

Kurʼān podsjeća da je sada posrijedi obmana. Čovjeka obmanjuje Ovaj svijet, puste želje, ambicije, pohlepa za imetkom… Naposljetku, nezahvalnost Bogu biva posljedicom koje se teško lišiti.
Božansko podsjećanje čovjeka da je “stvoren, učinjen skladnim, uspravnim, u dostojanstvenom obličju…“ – sve to kao opomena sada dolazi od Boga.

Jer, naime, zaborav Boga vodi zaboravu Dana Sudnjega. Jedan zaborav ima za posljedicu drugi zaborav, i tako unedogled.
Na kraju, treba podsjetiti da se o svemu ovome govori i u sūri “Rascjepljenje Neba“.
Zaboraviti Boga strašno je kao što je strašan prizor “Rascjepljenja Neba“.

Izvor: https://www.preporod.com/index.php/duhovnost/crtice-o-kur-anu/item/9980-poziv-pobunjenom-covjeku