Asocijacija Majka i Dijete
Poziv za saradnju

Poziv za saradnju

Pozivamo volontere, buduće saradnike, da se registruju i ponude ideje koje će omogućiti da zajednički rad urodi plodom i dovede nas do boljih rezultata i spoznaja.

Vaša Asocijacija MAJKA I DIJETE!

Prijava za volontiranje
Please enter your email, so we can follow up with you.