Poziv zasnovan na ljubavi
Poziv zasnovan na ljubavi

Poziv zasnovan na ljubavi

Najveći garant provedbe islamskih propisa kod vjernika i vjernica su ljubav prema Gospodaru i sticanje Božijeg zadovoljstva. Zarad poticanja vjernika na dobro i odvraćanje od lošeg Kur’an Časni im se obraća jezikom ljubavi i osjećanja, i oslanja se na Božiju ljubav ili srdžbu. Kao primjer, navest ćemo nekoliko kur’anskih ajeta koji govore o tome:

Osobe koje Bog voli

Allah, zaista, voli pravedne.[1]

Allah, zaista, voli pobožne.[2]

Allah, zaista, voli one koji se kaju.[3]

…A Allah voli one koji se mnogo čiste.[4]

…A Allah voli one koji dobra djela čine.[5]

…A Allah izdržljive voli.[6]

Osobe koje Bog ne voli

Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu.[7]

A Allah ne voli nered![8]

Allah ne voli nasilnike.[9]

Allah, uistinu, ne voli vjerolomnike.[10]

On doista ne voli one koji se ohole.[11]

Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika.[12]

 

 

Izvor: Muhammed Taqi Falsafi, Mladi, razum i osjećanja, svezak 1, Fondacija “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2011., str. 255-256., preveo s perzijskog: Nihad Čamdžić[1] El-Maide, 42.

[2] Et-Tevbe, 4.

[3] El-Bekare, 222.

[4] Et-Tevbe, 108.

[5] Ali ‘Imran, 148.

[6] Ali ‘Imran, 146.

[7] El-Bekare, 190.

[8] El-Bekare, 205.

[9] Ali ‘Imran, 57.

[10] El-Enfal, 58.

[11] En-Nahl, 23.

[12] El-Bekare, 276.