Požrtvovana majka
Požrtvovana majka

Požrtvovana majka

Jednog dana je patka sa svojim pačićima krenula na jezero. Pačići su se sretno gegali za svojom majkom kvačući cijelim putem.

Iznenada majka patka zapazi lisicu u daljini. Prestravi se i povika: „Brzo djeco, požurite ka jezeru! Lisica je u blizini!“

Pačići su požurili ka jezeru. Patka se pitala šta bi mogla učiniti da zaštiti svoju djecu. Zatim je počela hodati gore dole vukući jedno krilo po zemlji.

Kada ju je lisica ugledala, obradovala se. Rekla je samoj sebi: „Čini se da je povrijeđena i da ne može letjeti! Mogu je lako uhvatiti i pojesti!“ A potom je potrčala prema njoj.

I majka patka je potrčala odvodeći liscu od jezera, kako ne bi naškodila njenim pačićima Lisica ju je slijedila. Patka je pogledala prema svojim pačićima i vidjela da su dospjeli do jezera. Osjetila je olakšanje, pa je zastala da uzme daha.

Lisica je pomislila da se patka umorila pa joj se približila, a patka je tada brzo raširila krila i podigla se u zrak. Sletila je usred jezera, a njeni pačići su doplivali do nje.

Lisica je u nevjerici gledala patku i njene pačiće. Na sredini jezera bili su izvan njenog dohvata.

Naučite! Djeco, da li ste znali da neke ptice vuku krilo po zemlji kada se neprijatelj sprema u napad? Na taj način zavaravaju neprijatelja koji misli da su povrijeđeni. Dok ih neprijatelj slijedi, njihovo potomstvo dobiva priliku i vrijeme za bijeg.

 

Izvor: http://www.kidsworldfun.com/shortstories.php

Prevod: A. Kadrija