Pravda i rješavanje neslaganja
Pravda i rješavanje neslaganja

Pravda i rješavanje neslaganja

Prilikom kupoprodaje i međusobnog podređivanja i upošljavanja, ljudi veoma često dolaze u sukobe i nesuglasice.

Sukobi i svađe među ljudima imaju za posljedicu veliki broj društvenih neslaganja i to članove društvene zajednice odvraća od poželjnog truda i zalaganja te ukoliko se na dobar način ne razriješe neslaganja, ruši se pretpostavka za razvoj, napredak i usavršavanje, a nasilje, neprijateljstvo i gubitak zauzimaju to mjesto.

Upravo zbog toga su u islamskoj kulturi date mnogobrojne naredbe da se društveni ugovori I porodični dogovori i sporazumi bilježe na temelju pravde I pravičnosti, kako bi se uništilo neslaganje u korijenu, prije nego što se pojavi, kao što stoji u Kur’anu:
O vjernici, zapišite kada jedan od drugog pozajmljujete do određenog roka. I neka jedan pisar između vas to vjerno napiše. Čestiti ljudi, zahvaljujući pravednicima, ruše pretpostavke za neslaganje i sukobljavanje, čak i nakon smrti, te djeluju u skladu sa preporukom Uzvišenog, Koji kaže:
O vjernici, kada vam se približi smrt, prilikom davanja oporuke neka vam posvjedoče dvojica pravednih.

Pravedni ljudi ne idu za koristoljubljem i ne prodaju svoj Ahiret za tuđi Dunjaluk, te se javno i tajno suzdržavaju od gaženja prava drugih ljudi.
Osobe koje svjedoče pravedno i koje pravično presuđuju, pripremaju preduvjete za sreću na Ovom i na Onom svijetu, za sebe i druge ljude, a članovima društva donose blagostanje i spokoj.

Upravo zbog toga je Uzvišeni Bog u vezi s presuđivanjem među ljudima rekao: Kada ljudima sudite da pravično sudite.
Uistinu je divan Allahov savjet! Jedan od najvažnijih učinaka pravednog presuđivanja jeste da dvije sukobljene strane spokojno i mirne duše prihvataju presudu i da nastavljaju živjeti u miru i bliskosti.

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012.