Pravilna množina –  ألجمع السالم
Pravilna množina – ألجمع السالم

Pravilna množina – ألجمع السالم

U arapskom jeziku množina može biti:

– pravilna ألجمع السالم

– nepravilna ألجمع المكسر.

Pravilna množina se djeli na:

– pravilnu množinu ženskog roda جمع المؤنث السالم

– pravilnu množinu muškog roda جمع المذكرالسالم.

Pravilna množina ženskog roda

Pravilnu množinu ženskoga roda imaju:

– Vlastita imena ženskoga roda i imena koja se u jednini završavaju na ة. Napomenimo da mnoge imenice koje se završavaju na ة, osobito one koje ne označavaju razumna bića, imaju nepravilnu množinu.

– Imena ženskog roda koja se završavaju na اء i  َى.

– Pridjevi koji označavaju osobine svojstvene isključivo ženskim bićima (npr. trudna).

– Infinitiv proširenih vrsta glagola.

– Neke imenice muškog roda.

Pravilna množina ima fiksirane pluralne nastavke. Pravilna množina ženskoga roda tvori se tako da se od jednine ženskoga roda odbaci  ة, ako ga ime ima, pa se doda nastavak u nominativu َاتٌ , a u genitivu i akuzativu َاتٍ .

Primjer:

(jednina) درجة  = stepen

(množina) درجَاتٌ  – nominativ; درجَاتٍ  – genitiv i akuzativ

Imenice ženskog roda koje se završavaju na َى  tvore pravilnu množinu sa nastavkom  يات .

Primjer:

(jednina) ذكرَى  = sjećanje

(množina)  ذكرَياَتٌ  – nominativ;  ذكرَياَتٍ  – genitiv i akuzativ

Imenice koje se završavaju na َاء tvore pravilnu množinu tako da odbace taj nastavak i preuzmu nastavak  وَات.

Primjer:

(jednina) صحراء = pustinja

(množina) صحرَوَاتٌ – nominativ; صحرَوَاتٍ – genitiv i akuzativ

Kao što smo gore naveli i neke imenice muškog roda mogu imati oblik pravilne množine ženskog roda.

Primjeri:

(jednina) حيوان = životinja

(množina) حيوَانَاتٌ – nominativ; حيوانَاتٍ – akuzativ i genitiv

(jednina) حمّام = kupatilo

(množina) حمّامَاتٌ – nominativ; حمّامَاتٍ – akuzativ i genitiv

Pravilna množina muškog roda

Samo one imenice muškog roda koje označavaju razumna bića imaju pravilanu množinu. Pravilnu množinu imaju i pridjevi koji stoje se uz takve imenice, kao i particip aktivni.

Nastavak za pravilnu množinu muškog roda je ُونَ  za nominativ i ِينَ  za genitiv i akuzativ.

Primjer:

(jednina) مؤمن = vjernik

(množina) مؤمنُونَ – nominativ, مؤمنِينَ – genitiv i akuzativ

Napomenimo i to da neke imenice muškog roda imaju i pravilnu i nepravilnu množinu. U tom slučaju postoje određene nijanse u njihovim značenjima.