Pravo komšije
Pravo komšije

Pravo komšije

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao da su prava komšije u sljedećem:

„Ako bude tražio od tebe pomoć, da mu pomogneš;

ako bude tražio od tebe zajam, da mu pozajmiš;

ako osiromaši, da mu pomogneš;

ako ga zadesi nesreća, da ga utješiš;

ako ga zadesi dobro, da mu izraziš svoje zadovoljstvo;

ako se razboli, da ga obiđeš;

ako umre, da mu ispratiš dženazu.

Ne gradi kuću višu od njegove da mu ne zaklanjaš vjetar, osim s njegovom dozvolom;

kada kupiš voće, i njemu odnesi; ako to ne učiniš, skriveno ga unesi u kuću;

ne izvodi dijete vani sa voćem u ruci da njegovo dijete to vidi i bude mu neprijatno,

ne uznemiravaj ga mirisom svoga jela, osim ako ćeš mu poslati dio hrane.“

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, sažetak zbirke hadisa, svezak 1, (preveo s perzijskog i arapskog: Amar Imamović), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2007, str. 120.