Pravo prijatelja
Pravo prijatelja

Pravo prijatelja

Imam Ali, mir neka je na njega, je rekao:

Ne prekidaj prijateljstvo makar prijatelj bio nezahvalan.

Imam Zejnul-Abidin, mir neka je na njega, je rekao:

Pravo prijatelja jeste da prema njemu postupaš s blagošću i pravednošću. Poštuj ga kako on poštuje tebe i ne dopusti mu da te pretekne blagošću. Ako je on prvi, uzvrati mu. Ukazuj mu prijateljsku ljubav koliko i on tebi ukazuje i odvrati ga od svakog čina nepokornosti u koji se želi upustiti. Budi milost za njega, a ne kazna.

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, sažetak zbirka hadisa, Fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo, 2007., str.8., prevod: Ertan Basarik