Predvodnici Dženneta
Predvodnici Dženneta

Predvodnici Dženneta

U vezi sa predvodnicima Dženneta i sreće Poslanik, s.a.v.a., kaže:

„O Ebu Zerre, blago onima koji su na Sudnjem danu bajraktari, koji nose bajrak i predvode ljude u Džennet. To su oni koji su u zoru i u druga doba dana prvi odlazili u džamije.“

Svi ljudi, bez obzira na starost, nastoje prestići druge. Svakako, ukoliko se ovo natjecanje i suparništvo tiče Ovoga svijeta, onda je pokuđeno, ali takmičenje i prelaženje ispred drugih u vezi sa onim svijetom ne samo da nije pokuđeno, već je ono pokazatelj čovjekove zrelosti i želje za srećom, zato što je čovjekova sreća u Božijoj blizini i u onosvjetskoj sreći pa ako vjernici na ovom polju prelaze ispred drugih, to nije zbog isticanja, nego zarad postizanja sreće.

Ovo pitanje naglašeno je na nekoliko mjesta u Kur'anu:

I požurite ka oprostu Gospodara svoga i Džennetu prostranom kao Nebesa i Zemlja, pripremljenom za one koji se Allaha boje. (Ali ‘Imran, 133)

Ovaj ajet ukazuje zaporavo na glas čovjekove iskonske prirode, jer njegova priroda želi savršenstvo i želi biti savršenija od drugih.

 

Izvor: Muhammed Taqi Misbah Yazdi, Putevi i staze dobra, Savjeti Božijeg Poslanika, s.a.v.a., Ebu Zerru, r.a., svezak 1, prijevod: Lutfi Akbaš, Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2010, str. 112.