Prepositions – Prijedlozi
Prepositions – Prijedlozi

Prepositions – Prijedlozi

Prijedlozi opisuju odnos između ostalih riječi u rečenici. Upotreba prijedloga u engleskom jeziku nerijetko će se razlikovati od upotrebe u našem jeziku. Jedan te isti prijedlog zavisno od kontesta u kojem je upotrebljen prevodićemo na drugačiji način. Stoga vam ovom prilikom donosimo tabelarni prikaz upotrebe najčešćih prijedloga sa primjerima, što će vam, nadamo se, olakšati korištenje ove vrste riječi kako u govoru tako i u pisanju.

Vrijeme

Prijedlog

Upotreba

Primjer

at

·         kod riječi night

·         kod riječi weekend

·         određeni trenutak (when? – kada?)

 

·         at night

·         at the weekend

·         at half past five

 

ago

·         određeno vrijeme u prošlosti

·         3 years ago

before

·         prije određenog vremenskog trenutka

·         before 1990

by

·         u značenju najkasnije do

·         do određenog trenutka

·         He will be back by 10 o’clock.

·         By 12 o'clock, she has made all presents.

from -to/till/untill

·         označavanje početka i kraja određenog vremenskog perioda

·         from Tuesday to/till Sunday

for

·         tokom određenog vremenskog perioda (prošlosti do sada)

·         for 5 years

in

·         mjeseci / godišnjadoba

·         dio dana

·         godina

·         nakon određenog vremenskog perioda (when?)

 

·         in January / in summer

·         in the afternoon

·         in 2013

·         in an hour

on

·         dani u sedmici

·         on Tuesday

past

·         kazivanje vremena

·         twenty past six (6:20)

since

·         od određenog trenutka (prošlosti do sada)

·         since 2000

till/untill

·         u smislu koliko dugo će nešto trajati

·         She is on holiday until Monday.

to

·         kazivanje vremena

·         ten to five (4:50)


Mjesto – položaj i pravac

Prijedlog

Upotreba

Primjer

above

·         nalaziti se više (nečega), ali ne direktno iznad toga

 

·         above the clouds, above the trees

across

·         u značenju preko

·         swim across the lake

at

·         u značenju pored (nečega)

·         uz riječ table

·         za događaje

·         za mjesta na kojima činite nešto uobičajeno (gledate film, učite, radite)

·         at the door, at the station

·         at the table

·         at a concert, at the party

·         at the cinema, at school, at work

 

behind

·         u značenju iza

·         behind the house, behind me

below

·         nalaziti se niže nečega

·         below freezing point

between

·         u značenju između

·         between New York and Chicago

by, next to, beside

·         pokraj (lijevo ili desno) nekoga ili nečega

·         She is standing by / next to / beside the monument.

from

·         u značenju iz

·         u značenju od do

·         a flower from the garden

·         from door to door

in

·         prostorija, građevina, ulica, grad, država

·         knjiga, novine, dokumenti i sl.

·         auto, taxi

·         svijet, slika

·         in the living room, in Sarajevo, in France

·         in the book, in the magazine

·         in the car, in a taxi

·         in the world, in the picture

into

·         ulazak u prostoriju ili građevinu

·         go into the kitchen / the house

in front of

(prijedložna fraza)

·         u značenju ispred, pred

·         This dog is walking in front of its owner.

He tries not to smoke in front of his kids

on

·         nalaziti se na površini (nečega)

·         prikačen, pričvršćen na …

·         za grad koji „leži“ na rijeci 

·         za stranu (lijevo, desno)

·         za sprat u kući, zgradi

·         za sredstva javnog prevoza

·         for television, radio

·         on the desk

·         the picture on the wall

·         Sarajevo lies on the Miljacka river

·         on the right

·         on the second floor

·         on the bus, on a plane

·         on TV, on the radio

onto

·         kretanje ka vrhu nečega

·         jump onto the table

over

·         u značenju iznad

·         prekriti nečim nešto

·         u značenju više od

·         u značenju preko

·         over the rainbow

·         Put a jacket over your shirt.

·         over 10 years of age

·         walk over the bridge, climb over the wall

through

·         u značenju kroz

·         through the tunnel

to

·         kretanje ka nekome ili nečemu

·         odlazak na spavanje

·         go to Spain, go to the theatre

·         go to bed

towards

·         kretanje prema nekome i nečemu (ali ne i dolazak do tog nekog ili nečeg)

·         The aeroplane flew towards the sun.

under

·         nalaziti se ispod

·         Don't stand under a tree during a thunderstorm.


Drugi bitni prijedlozi

Prijedlog

Upotreba

Primjer

about

·         u značenju o (nečemu, nekome)

·         They were talking about me.

at

·         za godine

·         She learned English at 12.

by

·         ko je napravio, napisao, uradio

·         porast ili pad nečega

·         način putovanja (osim hodanja i jahanja)

·         a book by M. Selimovic

·         prices have risen by 10 percent

·         by bus, by plane

 

from

·         od koga, odakle

·         a gift from grandpa

in

·         ulazak u auto ili taxi

·         get in the car

on

·         ulazak u sredstvo javnog prevoza

·         hodanje ili jahanje

·         get on the bus

·         on foot, on horseback

of

·         ko ili šta nekome ili nečemu pripada

·         šta nešto prikazuje, predstavlja

·         a window of the house, a page of the book

·         the picture of a castle

off

·         izlazak iz sredstava javnog prevoza

·         get off the tram

out of

·         izlazak iz auta ili taksija

·         get out of the taxi

 

Praktične i korisne vježbe za Prepositions možete naći klikom na sljedeći link. Podsjećamo da na kraju svake vježbe kliknete na Check kako bi provjerili koliko tačno ste uradili vježbu i ukoliko ste negdje pogriješili da vidite kako ste datu vježbu trebali odraditi. Sretno!

http://www.agendaweb.org/grammar/prepositions-exercises.html