Prepreke vjerovanju
Prepreke vjerovanju

Prepreke vjerovanju

Za odgovor na postavljeno pitanje potrebno je da ukratko razmotrimo i prepreke vjerovanju.

Vjerovanje je voljno djelo, što znači da čovjek svojom voljom započinje pokret prema Uzvišenoj Istini Svijeta, tj. prema Bogu, stvoritelju svega.
Prema tome, pored znanja, i volja utječe na vjerovanje.
Ako činioci koji su učinkoviti u čovjekovoj volji budu u skladu s vjerovanjem, čovjek će moći odabrati put vjerovanja, a ako se ne budu podudarali s njim, bit će teško izabrati vjerovanje.

Zato je za stizanje do vjerovanja potrebno prepoznati prepreke na tom putu i naučiti boriti se protiv njih. Postoji mnogo činioca koji su prepreke spoznaji.

Svi oni iz dvaju aspekata mogu biti predstavljeni i kao prepreke vjerovanju:
prvo, zato što je spoznaja neophodna priprema i potreban uvjet vjerovanja, što znači da sve ono što je prepreka spoznaji nedvojbeno jeste i prepreka postizanju vjerovanja.
Drugo, činioci poput odavanja Ovome svijetu, površnosti, poroka duše itd., čak i ukoliko ne budu prepreka spoznaji Istine, u velikom broju primjera predstavljaju prepreku vezanju srca za Istinu i postupanju u skladu s onim što Istina iziskuje.

Dakle, ukoliko čak ove prepreke u fazi spoznaje, kao potrebnom uvjetu vjerovanja, ne budu učinkovite, postat će učinkovite I predstavljat će prepreku u fazi kada se treba ostvariti dovoljni uvjet za javljanje vjerovanja, praktičnog pridržavanja i kretanja u skladu sa onim što spoznaja iziskuje.

Naprimjer, neki duševni nedostatak, poput želje za prevlašću i oholosti koje su imali faraon i njegove pristalice, nije bio prepreka da ostvare spoznaju, ali je bio prepreka za praktično prihvatanje Istine.
Kao što smo iz 14. ajeta sure Neml vidjeli, oni su se, i pored sigurnosti koju su stekli u Božije znakove, ipak suprotstavili tim znakovima.

Razlog njihovog poricanja i suprotstavljanja – kako je to u ajetu istaknuto – jesu nepravednost I oholost, koje su zaprljale njihove duše.

Faraonovi sljedbenici su bili smutljivci, a sudbina smutljivaca je da budu lišeni vjerovanja čak i ako su razumom stigli do istine i uvjereni su u nju.

Izvor: “Temelji Islamske etike”, s perzijskog preveo Ertan Basarik, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2016.