Priča o Zem-Zemu
Priča o Zem-Zemu

Priča o Zem-Zemu

Zem-Zem je vrelo vode koje izvire u Mekki.  Za ovu vodu Božiji Poslanik, a.s., je rekao da je najbolja voda na Zemlji. Nešto više o Zem-Zemu saznajte iz crtića koji slijedi.