Pridjevi na oblik – أفْعَلُ
Pridjevi na oblik – أفْعَلُ

Pridjevi na oblik – أفْعَلُ

Pridjevi koji označavaju boje i fizičke osobine dolaze na oblik أفْعَلُ za muški rod i فَعْلَاءُ za ženski rod.

 

 

Primjeri:

أزْرَقُ

زَرْقَاءُ

plav

plava

أصْلَعُ

صَعْلَاءُ

ćelav

ćelava

U neodređenom vidu ovi pridjevi su dvopadežni, a ukoliko se odrede ili zauzmu mjesto regensa u genitivnoj vezi postaju tropadežni.

Primjer:

nominativ

akuzativ i genitiv

أزْرَقُ

أزْرَقَ

nominativ

akuzativ

genitiv

ألْأزْرَقُ

ألْأزْرَقَ

ألْأزْرَقِ

Oblik množine je isti za oba roda. Dolazi na oblik فُعْلٌ i ima tropadežnu deklinaciju.

Primjeri:

زُرْقٌ  – plavi, plave

صُلْعٌ  – ćelavi, ćelave