Prva čitanka za osnovne škole u Vilajetu bosanskom
Prva čitanka za osnovne škole u Vilajetu bosanskom