Prva i posljednja objava
Prva i posljednja objava

Prva i posljednja objava

Autor: h. Mehmed Handžić

Prvi ajeti, koji su Alejhisselamu objavljeni su prvih pet ajeta iz sure Alek, a to su ovi:

Uči (čitaj) u ime tvoga Gospodara, koji je sve stvorio. Stvorio je čovjeka od usirene krvi.

Uči (čitaj), a tvoj je Gospodar najplemenitiji. Koji je čovjeka poučio peru. Koji je čovjeka poučio onome što on nije znao.

Prva sura koja je u cijelosti odjedanput objavljena je Fatiha. Riječ ‘Fatiha’ znači u slobodnijem prijevodu ‘početak’. Fatiha je pravi početak objave, a i u Mushafu je na prvom mjestu, te je ona i njegov početak.

Što se tiče pak ajeta, koji su kao posljednji objavljeni, o tome imamo više predaja i raznih mišljenja. Svaka od tih predaja je vezana za jedno ugledno lice iz prvog doba islama. Te se predaje među sobom ne slažu, ali se, opet, mnogo i ne razilaze, jer iz njih možemo zaključiti, da su ajeti, koji se u tim predajama spominju, od posljednjih kur'anskih ajeta, što su Alejhisselamu objavljeni. Prema tome od posljednjih ajeta bili bi ovi ajeti:

Oni će te pitati za rješenje. Ti im reci: Bog će vas poučiti o onome koji umre a ne ostavi uzlazne ni silazne robine…

I cijela sura Nasr spada u sure koje su kao posljednje objavljene Alejhisselamu.

Tako su isto i ajeti, koji govore o kamati od posljednjih ajeta.

Među posljednje ajete spada i:

Danas sam usavršio vama vašu vjeru i upotpunio moju blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.

Ovaj je ajet objavljen za vrijeme Oprosnog hadža na Arefatu 9. dan mjeseca zulhidžeta u petak, a iza toga je Alejhisselam živio tek nešto malo više od osamdeset dana.

Među posljednje ajete spada i:

Bojte se dana u kojem ćete se povratiti Bogu; zatim će svaka duša biti nagrađena prema onom što je zaradila, a neće im se nasilje činiti.

Za ovaj ajet kaže Seid ibni Džubejr, da je Alejhisselam, pošto mu je on objavljen, živio samo devet noći. Po ovome bi se mogao ovaj ajet računati najposljednjim.

 

Izvor: h. Mehmed Handžić, Uvod u tefsirsku i hadisku nauku, II izdanje, Gazi Husrevbegova medresa u Sarajevu, Sarajevo, 1972., str. 12-13.