Prvi hram
Prvi hram

Prvi hram

Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Bekki (Mekki), blagoslovljen je i putokaz svjetovima.

(Kur'an, III:96)

Allah Uzvišeni navodi ovdje da je prvi hram uopće koji je podignut za ljude da ibadet čine i obrede obavljaju, da oko njega obilaze, klanjaju prema njemu i kod njega se povlače u osamljenost, “onaj u Bekki”, tj. Kabi, koju je izgradio Ibrahim el-Halil, a.s., za kojega svaka od dvije sljedbe, i židovi i kršćani, smatraju da slijede njegovu vjeru i njegov put, iako ne hodočaste Hram koji je on sagradio po zapovijedi Allahovoj, pozivajući ljude da ga hodočaste. Zato, Allah Uzvišeni kaže: “blagoslovljen je”, tj. koji je podignut kao blagoslov i “putokaz svjetovima”. Bekka, prema poznatim predanjima, jedan je od naziva Mekke. Za Mekku se, inače, spominje više naziva, kao što su: Mekka, Bekka, Drevni hram (El-Bejtul-Atik), Sveti hram (El-Bejtul-Haram), Sigurni Grad (El-Beledul-Emin), Majka gradova (Ummul-Qura) i drugi.

Imam Ahmed navodi predanje od Ebu-Zerra, r.a., koji kaže:

Upitao sam: “Allahov Poslaniče, koji je hram prvi podignut?”, pa je odgovorio: “Sveti hram (Kaba)!” Zatim sam priupitao: “Koji poslije toga?”, pa je rekao: “Krajnji hram (Mesdžidul-Aksa).” Upitao sam: “Koliki je vremenski period između njih?” “Četrdeset godina”, kazao je on. Zatim sam još upitao: “Koji je poslije?”, pa je rekao: “Klanjaj gdje te zatekne vrijeme namaza, jer sve ostalo je mesdžid!” Navode El-Buhari i Muslim.

 

Izvor: Tefsir ibn Kesir, skraćeno izdanje, http://tefsir-ibn-kesir.blogspot.com