Prvi stub islama
Prvi stub islama

Prvi stub islama

Prvi stub islama je vjerovati i izgovoriti rečenicu šehadeta (svjedočenja). Ta rečenica na arapskome jeziku glasi:

 

EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.

Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik.

Riječ šehadet (svjedočenje) nas podsjeća da možemo reći da smo svjedoci nečega samo ako smo toga potpuno svjesni i uvjereni da to postoji i da se događa. To nas podsjeća da naše vjerovanje u Allaha, dž.š., i vjerovanje u poslanika Muhammeda, a.s., treba biti čvrsto i sigurno. Treba srcem vjerovati i jezikom potvrditi da postoji Allah, dž.š., i da je Muhammed, a.s., Njegov istinski poslanik. Ovo nam ukazuje na činjenicu da će biti ispravno vjerovanje samo onda kada je neko istinski uvjeren u postojanje Allaha, dž.š., i istinitost Muhammedovog, a.s., poslanstva, na temelju jasnih i uvjerljivih dokaza.

 

Izvor: Fikret Arnaut, Novi ilmihal, Džemat Sabur e.V. Minhen, Minhen, 2004, str. 22.