Put do dženneta
Put do dženneta

Put do dženneta

Hadis

Priča Muaz ibni Džebel da je jednom upitao Alejhisselama:

„Božiji Poslaniče, kaži mi jedan posao koji će me uvesti u džennet, a spasiti me i udaljiti od vatre!“

Alejhisselam odgovori:

„Pitaš za veliku stvar, a ona je lahka onom kome Bog olakša:

– Ne udružuj Bogu nikoga!

– Klanjaj namaz!

– Daji zekat!

– Posti ramazan!

– Obavi hadž!“

A onda nastavi:

„Hoćeš li da te uputim na puteve i vrata dobrih djela? Post je čovjeku štit, a sadaka ništi grijehe kao što voda ništi vatru, zatim obavljaj namaz obnoć.“

Kao potvrdu svojim riječima Alejhisselam prouči dva ajeta iz sure Sedžde:

Oni (pravi muslimani) obnoć bdiju i ustaju iz svojih postelja, mole svog Gospodara strahujući i nadajući se; i od onog imetka što smo im ga dali dijele. Nitko ne zna ono veselje koje je za njih određeno na budućem svijetu kao nagrada za njihova djela.

Zatim Alejhisselam reče:

„Želiš li da ti kažem glavu svega i njegov stub i njegov vrhunac?“

„Da!“, ja odgovorih.

Na to Alejhisselam, pokazavši na jezik, reče:

„Čuvaj ovo!“

„Pa zar ćemo i za to odgovorni biti?“, upitah.

Alejhisselam mi odgovori:

„Bog ti dao, zar što drugo strovaljuje ljude u vatru više nego zle i ružne riječi!“

Hadis se nalazi u Tirmizijinoj zbirci hadisa i ocijenjen je kao dobar i vjerodostojan.

Komentar

U ovom hadisu Alejhisselam je objasnio da je glavna stvar i posao koji će čovjeka dovest do dženneta, da vjeruje u jednog jedinog Boga, a da Mu druga ne pripisuje, da klanja namaz, dijeli zekat, posti ramazan i obavi hadž.

Zatim ko želi da više dobra učini i više sevaba zaradi, neka što više posti jer post čovjeka kao štit čuva od mnogih zala i vatre. Neka dijeli milostinju jer milostinja ništi grijehe kao voda vatru. I neka obnoć klanja kad ostali svijet spava i kada  je čovjeku vrlo teško od postelje se rastaviti. Glavna stvar koja vodi spasu je islam, a njegov glavni stub je namaz, a vrhunac svega je nastojati riječju i djelom unaprijediti uzvišenu Božiju vjeru.

To sve ovisi o jeziku, jer čovjek sa jednom riječi, kao na primjer da se našali sa jednom islamskom naredbom ili ustanovom ili je olako drži, ne poštiva, može poništiti sva dobra djela, koja je dotle učinio. Jezik čovjeka vrlo često dovede u najteže položaje na ovom i na budućem svijetu.

 

Izvor:

H. Mehmed-ef. Handžić, Es-Sunne’ (41 hadis s prijevodom i komentarom), dvadeset i deveti hadis, Sarajevo, 1968, str. 36 – 37.