Put prema Džennetu
Put prema Džennetu

Put prema Džennetu

Prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Sav moj ummet će ući u Džennet, osim onog ko to odbije.“ „A ko bi to odbio, o Allahov Poslaniče?“ neko upita. „Ko mi se bude pokoravao, ući će u Džennet, a onaj ko mi se ne pokori, on je odbio“, odgovori on.[1]

Pojašnjenje riječi:

Onaj ko odbije, tj. onaj ko ne izvršava Allahove naredbe i naredbe njegovog Poslanika, a.s.

Savjeti i upute:

Ti, muslimanu, voliš Allaha i Njegovog Poslanika, međutim, istinska ljubav se ne može postići osim potpunim slijeđenjem i izvršavanjem Allahovih naredbi. Stoga, ako želiš ući u Džennet, biti sretan – kako na ovom tako i na onom svijetu – moraš se pokoravati Allahu i Njegovom Poslaniku. Allah, dž.š., kaže: Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa, mi te nismo poslali da im čuvar budeš.[2] Također je rekao: Ono što vam Poslanik kao nagradu da to uzmite, a ono što vam zabrani ostavite; i bojte seAllaha jer Allah, zaista, strahovito kažnjava.[3]

Koliko je onih koji tvrde da vole Allaha i Njegovog poslanika, ali i pored toga ustrajavaju u griješenju, ostavljaju farzove i izbjegavaju njihovo izvršavanje. Kako kao takvi očekuju ulazak u Džennet s odabranicima i istaknutim prvacima, a ne nastoje pokoravati se Milostivom niti slijede poslaničke upute?!

Reci: „Ako Allaha volite, mene slijedite pa će i vas Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!“ A Allah prašta i samilostan je. Reci: „Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!“ A ako oni glave okrenu – pa, Allah, zaista, ne voli nevjernike.[4]

Razmisli o sljedećim pjesnikovim riječima:

Nepokoran si Bogu, a tvrdiš da Ga voliš,

doista je nešto novo to što govoriš.

Da je tvoja ljubav iskrena, pokoran bi Mu bio,

jer onaj  koji voli Voljenom je uvijek pokoran bio.

U vjerodostojnom hadisu stoji da je primjer Poslanika, a.s., i onog koji mu se pokorava i onog koji se oglušio na njegov poziv kao primjer čovjeka koji je sagradio kuću i u njoj priredio gozbu, a potom poslao izaslanika (koji će pozvati na nju). Onaj koji odgovori  na poziv, ući će u kuću i počastiti se na gozbi, a onaj koji to odbije neće ući u kuću niti će se počastiti. Spomenuta kuća je Džennet, izaslanik je Muhammed, s.a.v.s. Stoga, ko se pokori Muhammedu, pokorio se i Allahu, a onaj ko se ne pokori Muhammedu, nije se pokorio ni Allahu.[5]

Ma koliko se čovjek trudio da bude sretan i da ima lagodan život koji nije u skladu s islamom, trud će mu biti uzaludan i stalno će biti nesretan i ogorčen.

Samo izgovaranje šehadeta neće nam biti dovoljno na Sudnjem danu da se spasimo ako to ne budemo potvrdili i našim djelima, pokornošću Allahu i Njegovom Poslaniku. Znači, istinsko vjerovanje jeste ono koje se nastani u srcu, a to potvrde djela.

Džennet je neprocjenjiva dragocjenost. Čovjek mora dosta truda utrošiti i savladati svoje prohtjeve kako bi je dobio i uživao u njenim blagodatima. U tom kontekstu jeste i hadis Enesa, r.a., koji prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Džennet je okružen neugodnostima, a Džehennem prohtjevima.“[6]

 

Izvor: Enes Ahmed Kerzun, Biseri Vjerovjesnikovih uputa, priručnik za IV razred medrese, El-Kalem, 2012, str. 11-12.[1] Bilježi ga El-Buhari, br. 6851.

[2] En-Nisa’, 80.

[3] El-Hašr, 7.

[4] Alu ‘Imran, 31-32.

[5] Bilježi ga El-Buhari, br. 6852.

[6] Bilježi ga Muslim, br. 2822.