Put s drveta
Put s drveta

Put s drveta

Jednog dana dogovore se mahalska djeca među sobom:

– Hajde da popnemo Nasrudina na drvo, pa da mu onda uzmemo papuče, da se malo našalimo s njim.

Odu po Nasrudina i s njim zajedno dođu pod jedno visoko drvo. Jedan od njih reče:

– Visoko li je ovo drvo! Niko se na njega ne bi mogao popeti!

Poslije ovih riječi nastade među njima prepirka o tome da li se ko može popeti. Mali Nasrudin poviče:

– Ja ću se popeti!

A to djeca jedva dočekaju, pa rekoše:

– Ne možeš se ni ti popeti, mada izgleda da si od tog posla. Nego, hajde ti svojim putem, ne sramoti se bez potrebe.

Nasrudin se naljuti pa reče:

– Ja ću vam odmah pokazati da li se mogu popeti ili ne mogu.

Skupi oko sebe skute svojih haljina, skide papuče i stavi ih u njedra, pa htjede da se penje.

– Pa zašto nosiš papuče sa sobom? Šta će ti papuče na drvetu? – upitaju ga djeca u čudu.

Na to Nasrudin odgovori:

– E, drugovi, šta se zna! Neka je sve pri ruci: možda će se naći kakav put odozgo s drveta.

 

Izvor: Ahmet Halit-Jašaroglu, Ismail Hakki Čaušević, Meša Selimović, Nasrudin-hodža: priče i dosjetke, Svjetlost, Sarajevo, 1953, str. 14-15.