Putnik sa Kur'anom – Medina, Poslanikov grad
Putnik sa Kur'anom – Medina, Poslanikov grad

Putnik sa Kur'anom – Medina, Poslanikov grad


Još danas prestanimo tražiti opravdanja za svoje nedruženje sa Kur'anom!

Pogledajmo ovaj inspirativni video prilog! Slijepi dječak iz Poslanikovog grada, hafiz Kur'ana, govori o svom putu hifza, pokazuje svoju postojanost u hifzu i govori o svojim planovima za budućnost. Uzmimo pouku!