Šta mislim da vidim,a šta zaista vidim
Šta mislim da vidim,a šta zaista vidim

Šta mislim da vidim,a šta zaista vidim

INELA LOŠIĆ

 1. Imam pravo na svoje mišljenje
 2. Imam pravo da budem drugačija (unikatna)
 3. Imam pravo na ljubav i poštovanje
 4. Imam pravo na slobodu izbora
 5. Imam pravo na slobodu mišljenje
 6. Imam pravo na svoj stil
 7. Imam pravo na sreću i zadovoljstvo
 8. Imam pravo da radim šta želim(pozitivno)

ADELA KOMARICA

 1. Pravo na ljubav
 2. Pravo na igru
 3. Pravo na slobodu 

SARA ĆATIĆ 

 1. Moje pravo je igra
 2. Moje pravo je sreća

RUMEJSA ĆATIĆ

 1. Pravo da budemo drugačiji od drugih
 2. Pravo na mišljenje 

SARA HODŽIĆ

 1. Pravo na prijatelja
 2. Pravo na učenje

ENA LOŠIĆ

 1. Imam pravo na hranu i piće
 2. Imam pravo da se družim
 3. Imam pravo da me niko ne vrijeđa
 4. Imam pravo na tugu

ALMEDINA DURMO

 1. Moje pravo je da me niko ne procjenjuje
 2. Ja imam pravo na igru kakvu ja želim
 3. Ja imam pravo da volim koga ja hoću

AMILA DURMO

 1. Imam pravo na ljubav starijih osoba
 2. Imam pravo na porodicu
 3. Imam pravo na drugarstvo
 4. Imam pravo na veselje
 5. Imam pravo na školovanje