Ramadan
Ramadan

Ramadan

Izvođač: Maher Zain


Ramazan 

Ti me visoko uzdižeš,

Krila moja širiš,

Da letim do neba, ti to činiš.

Osjećam se tako živim,

Kao da moja duša cvjeta u svjetlu tvome.

Ah, kako bih volio da si godinu cijelu sa mnome.

 

Ramazan, ramazan,

Ramazan, o voljeni,

Ramazan, ramazan,

Kamo sreće da uvijek si u blizini.

Ljubav, svuda je,

Toliko mira u zraku je.

Ramazan, mjesec Kur'ana,

Osjećam ga u sebi, kako uzdiže moje vjerovanje.

Ah, kako bih volio da si godinu cijelu uz mene.

Ramazan, ramazan,

Ramazan, o voljeni,

Ramazan, ramazan,

Kamo sreće da uvijek si u blizini.

 

Naprosto volim osjećaj koji u meni rađaš,

Svaki put, kad u posjet dođeš,

Život u dušu moju udahneš.

Obećavam ti,

Nastojaću godinu cijelu tvoj duh živim očuvati,

U srcu mom on neće isčeznuti.

 

Oh, ramazan!

Ramazan, ramazan,

Ramazan, o voljeni,

Ramazan, ramazan,

Kamo sreće da uvijek si u blizini.

 

(Prevod: A. Kadrija)