Ramazan
Ramazan

Ramazan

Rumi

Došao je ramazan, naša radost počinje,

zaključane brave sve, a ključ od njih kod nas je.

 

Usta svoja zaključaj, oči širom otvori,

svjetlo vida istinskog u očima našim je.

 

Došao je ramazan sluga srcu da bude,

sviju srca Stvoritelj, blago nama, uz nas je.

 

Poslije muke postačke čekaju te nagrade,

u svom srcu naći ćeš ti riznice skrivene.

 

Dok s radošću postimo, dušu, srce čistimo,

makar prašno tijelo to još na sebi nosimo.

 

 Na jeziku duhovnom post nam jasno kazuje:

“Sve što tražiš i trebaš u meni je, čeka te!”

 

Svako dobro za vjeru ramazan nam donese,

Mensur Halladž, Bajazid sada s nama druže se.

 

 

 

Izvor: Mevlana Dželaluddin Rumi, Divan-i Šems, preveo: Muamer Kodrić, http://issuu.com/taibbutum/docs/divani_sems/1, str.  49-50.