Reditu billahi Rabba – Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar
Reditu billahi Rabba – Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar

Reditu billahi Rabba – Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar

Izvođač: Maher Zain


Allahov Poslanik, s.a.v.s.,  rekao je:

„Ko ujutro ustane i kaže ove riječi, ja sam mu garant, odnosno ja ću ga uzeti za ruku i uvesti u Džennet:

Reditu billahi Rabben, we bil-islami dinen, we bi Muhammedin, sallallahu ‘alejhi we sellem, nebijjen we resula.

“Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, Islam vjera i Muhammed, s.a.v.s., Vjerovjesnik i Poslanik.“

(Tirmizi, sahih hadis)