Ribar i siromah
Ribar i siromah

Ribar i siromah

Naiš'o siromah kraj ribara,

pa mu traži od ribe, od ulova dio.

Umirem od gladi, produži mi život!

Do kraja bih dana, zahvalan ti bio.

 

Ribar siromahu reče, tada,

loviti ribu koja je divota!

Hajde da te naučim, pa živi od rada.

Zahvalan ćeš biti do kraja života.

 

Jusuf Milišić