Riječ – dukat
Riječ – dukat

Riječ – dukat

Bošnjačka narodna priča

Zaprosio neki aga curu svome sinu. Cura se nećka, odbija. Kasnije pristaje, ali aga neće. Hoće da joj se osveti. Neće je za sina, nego za najamnika. I tako bi. Najamnik je bio vrijedan i radin čovjek, ali nije mogao da zaradi za sebe i za ženu. Jednoga dana najamnik reče svojoj ženi:

–  Vala, ja ne mogu više biti ovdi najamnik, nego idem po svijetu da štogod zaradim.

Došao drugom agi i najmio se. Kod njega je mnogo godina proturio i dođe vrijeme da se oni pokusuraju.

–  Vala, aga, ja bi’ iš'o svojoj kući.

–  Zaradio si dvajes’ i tri dukata, il’ ćeš da ti dam samo tri dukata sa halalom ili dvajes’ sa haramom, pita aga.

–  Vala, nemoj, aga, zaradio sam ja sve.

–  Ma ne mere drukčije, nego tri dukata s halalom, a ostalo s haramom.

Najamnik se zamisli pa reče agi:

–  Pa, eto, daj ti meni ta tri sa halalom, a ja neću harama.

Aga mu dade tri dukata, a onda naredi ženi da mu skuha pogaču, i da u nju ukuha onih dvadeset dukata. Kad je pogača bila gotova, on je dade najamniku poprativši riječima:

–  Nemoj ovu pogaču raz!amati dok ne dođeš kući!

Strpa ti on pogaču u torbu i krenu kući. Išao on tako dugo, kad pred jednom kućom zatekne ga mrak. Zakuca na vrata i upita:

–  More li se konačiti?

Domaćin ga lijepo primi. Kad uđu u kuću, vidje gdje za opećkom sjedi neki dedo i ništa ne govori.

–  Što vam ovaj đedo ništa ne govori?

–  Đedina je r'ječ dukat — neko odvrati.

Musafir mu da dukat da progovori.

–  More, nemoj graditi broda od sebe!

Dedo reče samo toliko i vrati se za opećak. Musafir mu dade još jedan dukat i dedo ponovo prozubi:

–  More, đe je mlada žena, a star čojek nemoj ići na konak!

Dedo ode opet za opećak, a musafir misli:

–  Pa kad nejmam neg’ ovaj jedan dukat, da ću mu nek’ mi još nešto kaže.

–  Što si naumio, odumil

Dedo ponovo kao zaliven, a putnik nema više dukata. Za onih dvadeset u pogači ne zna. Prenoćio je i sutradan nastavi put. Na putu naiđe na jednu veliku vodu.Ćuprije nema da pređe.

–  Aman, jarabi, da gradim brod od sebe. Dukat sam dao, neću!

Uto izbi nekakav čovjek, jaše na konju, veli on najamniku:

–  Hajde, more, šta čekaš?

I  tako, natjera konja u vodu. Pođe preko vode, kad tamo malo dalje skide ga voda, a konj ispliva i vrati se putniku na obalu. Uhvati on konja. Kad ima šta vidjeti; pune bisage para ostale na konju iza utopljenika. Povede konja malo nizvodno.

Naiđe na ćupriju i pređe preko vode. Pribije ga noć u putu i on dođe kod jedne kuće i upita da prenoći. Kad ude unutra, domaćin pir-ihtijar, a žena, mlada kao djevojka. Musafir se zabrinu.

–  E, šta ću, pobogu nejmam kud dalje, dao sam dukat za r'ječ, a konak me pribi baš kod stara čovjeka, a mlada žena.Bilo pa bilo — reče u sebi, i smjesti se na jedan krevet pored vrata.

Onaj starac sa ženom ode u sobu. Starac zaspa, hrka ga stoji, kad u neko doba noći poče neko da kucka na vrata. Musafir, bajagi spava, a od sna ni habera. Kad se pomoli, nekakav brko i uđe mladoj ženi u sobu. Musafir ču kako se oni sašaptavaju:

–  Zakolji ti moga čo'jeka, a ja ću zapomagati i reći da ga je musafir zakl'o.

Malo zatim, stade krkljanje, zakla čovjeka.

Brko pođe da izađe, a musafir neprimjetno odreza jednu krplcu sa peša njegova džubeta i ostavi je kod sebe.

Žena izletje, zapomaga:

–  Narode, pomagaj! Zakl'o mi musafir čo'jeka!!!

Tako ti zaptije dokopaše musafira i konja mu, pa pravo kajmekamu. Kajmekam ga pita je li on ubio, a on kaže da nije, kad i nije.

–  E, ako nisi, a kad znaš ko je, sutra demo izvesti sve muške glave na livadu, pa ako znadneš ko je, dobro je, a ako ne znadneš, ko je, onda ti si! Glave ti nije!

Kad je svanulo, telal sazva sav muški svijet i naredi da svi moraju kroz kapiju proći. Tako i bi. Prolazili, prolazili svi prođoše, samo kajmekam i njegov zamjenik nisu.

–  Prođite i vas dvojica , reče im musafir.

Kajmekam prođe, a za njim i zamjenik mu. Musafir ufati zamjenika za džube i reče:

–  Ovaj jel

–  Ma kako će on biti, kad je to moj zamjenik?!

–  Ma, on je vala, i glavom bradom!

 Izvadi iz džepa zakrpu, i prisloni je na peš džubeta kajmekamova zamjenika, kad ona odgovara ko prava. A jest prava.

–  E, dobro, pošteni putniče, evo ti konja, a brku ćemo mi na vješala.

On krene kući. Kad je stigao kući, sve se zgrade porušile,sve se promijenilo. Jedva poznade svoju kućicu. Pope se na tavan i pogleda sobu: kad, nakav čupo leži na krilu njegove žene, a ona ga miluje. On poteže pušku, ali se sjeti onog trećeg savjeta, onog dede iz kuće gdje je prenoćio prvu noć: »što si naumio, odumi!«

Vrati se i pokuca na vrata.

–  O, mumine!

Žena skoči i reče:

–  Sine, skoči de’, neko viče, pitaj za babul

On uđe u sobu i viđe da mu je onaj čupo sin.

Konja doveo, pare donio, sretno živio, a od starog age ni traga nema.

 

Izvor: Narodne pripovijetke iz Bosne i Sandžaka, za izdavača: Čengić Hasan, Sarajevo, 1977., str. 61-63.