Riječi velikih ljudi
Riječi velikih ljudi

Riječi velikih ljudi


Gledaj ovaj metež, što je na sv'jet pao!

Vas se svijet šteti mjesto ćaru zdao.

Nema ništa bolje, nego kraju lađu;

teško onom ko je na sredinu pao!

Efdaluddini Ćašani

Ne daj taštoj oholosti, da s tobom zavlada,

jerbo niko s oholosti nigdje pristo nije.

Budi kao dilber-soluf što se skovrdžava,

pa da tisuć srdaca te sa ljubavi grije.

Efdaluddini Ćašani

Sve pogreške prijateljsko oko

kroz ružično svjetlo zrije;

dočim oko zlobna protivnika –

ni s uspjehom zadovoljno nije!

Ebu-l-‘Ala El-Meari

 

Izvor: Behar, list za pouku i zabavu, god. I, br. 1, Štamparija Riste J. Savića i druga, Sarajevo, 1. maj 1900, str. 28.