Volim te
Volim te

Volim te

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Riječi: „Volim te“, koje muškarac uputi ženi, nikada se ne brišu iz njenog srca.

(El-Kafi)