Rođenje Alejhiselamovo
Rođenje Alejhiselamovo

Rođenje Alejhiselamovo

(Pjesnička slika u prozi)

Fejzulah Hadžibajrić 


(Članak je preuzet iz časopisa El-Hidaje, broj 6.,7.,8., god. VI, vlasnik i izdavač: El-Hidaje, organizacija Ilmije, Nezavisne Države Hrvatske, urednik:h. Mehmed Handžić, Sarajevo, 18. ožujak 1943., str. 165. i 166.)

12. rebiul-evvel padao je prije četrnaest vijekova na 20. travanj. Te noći, uoči ponedeljka, u mahali Hašimovića u starom gradu Meki, rodio se Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem!

Kuću, u kojoj se rodio Muhammed, a.s., ljubomorno su čuvali islamski vladari. Jedno vrijeme ovom kućom je raspolagao Muhammed ibn Jusuf Es-Sekafi, brat čuvenog Hadždžadža. Ibrahim Hakki kaže, da neki historičari tvrde, da je u ovoj kući rođena i Muhammedova, a.s., kćerka hazreti Fatima. Osim ove kuće, bila je čuvena i kuća Ummihane, odakle je bio početak Mi'radža. Znamenita Zubejda, žena slavnog halife Haruna el-Rašida, osobito se starala da se ove kuće očuvaju. Tako su dugo čuvane i popravljane, a hadžije su ih zijaret činili u želji da vide ta mubarek mjesta.

Seid Kjarzuni u svom Mevludu pripovijeda da  je one noći, kada se rodio Muhammed, a.s., ugledna mekanska žena Šifa posjetila njegovu majku Aminu.

Amina je pričala Šifi: „Tegobe i muke kao trudna nisam uopće osjećala. Na snu sam vidjela gdje me neko doziva i kaže mi: „Amina, treba da znaš, da ti nosiš najboljeg čovjeka. Kad ga rodiš, nadij mu ime Muhammed.“ Čula sam i jedan  težak glas. Kad sam pogledala  na stranu, odakle je glas dolazio, ugledala sam jednu bijelu pticu, koja me dotače svojim krilima. I, za čudo, toga časa nestade kod mene onog prijašnjeg straha. U času kad sam se porodila vidjela sam kako oko mene blista svjetlo. Sve oko mene kupalo se u svjetlu.“

Hazreti Amina je također pričala i slijedeće: „Mnogo sam čuda u zanosu vidjela kod porođaja… Osjetila sam vrućinu i žeđ. Meleki su mi odmah dali čašu šerbeta, koje sam popila. Bilo je slatko i ukusno. Iza toga sam u cijelom tijelu osjetila naročitu ugodnost. Zatim sam ugledala lijepe djevojke, slične djevojkama iz plemena Abdi Menaf, kako prema meni idu i okružuju me. Sve oko mene bilo je zastrto prekrasnom dibom. Gledajući sve ovo, bila sam kao izvan sebe. Sve mi se klanjalo i odavalo mi počast. Vidjela sam i tri meleka sa bajracima. Jedan bajrak postavili su na istoku, drugi na zapadu, a treći na krovu od Kabe. U tom času sam se porodila. Čula sam kako meleki govore: „Muhammede, čestitamo! Sve lijepe i plemenite ćudi i sve riznice znanja Tebi su poklonjene.“Dijete moje je upravilo pogled prema nebu i tamo gledalo.” gledalo.”                                                                         

Ovo sretno rođenje dogodilo se u ranu zoru. Sve je amberom mirisalo. Cio svemir je plivao u veselju. Sve se veselilo što je na svijet došao ovaj Božiji odabranik.

„Tvoj dolazak na ovaj svijet je milost Božija – ja Resulallah! Istinski tumač Božijih blagodati ti si – ja Resulallah! Nebo, zemlja, sunce i sav svemir – tebi služe. Ukratko, iskonska tajna ti si – ja Resulallah!“ 

U času kad se rodio hazreti Pejgamber, njegov djed Abdul Muttalib bio je kod Kabe. Zadubljen u molitvu, čuo je glas: „Abdul Muttalibe, muštuluk! Tvoja nevjesta Amina rodila je dijete koje će donijeti sreću i spas cijelom čovječanstvu!“

Čim je starac čuo ovaj glas, okrene kući. Jedva je čekao da vidi novorođenče. Čim je djed unišao Amini, opazio je da na njenom čelu nema više onog svjetla, koje je bilo dok je bila noseća; to je svjetlo sjalo sada na čelu njena sina, njegova pravog vlasnika. Amina je ispričala svom svekru sve što se s njom dogodilo prilikom porođaja, a starac je njoj kazao šta je čuo kod Kabe. Kada je ugledao svijetlo lice Božijeg Poslanika i nur, koji je sjao na njegovu čelu, ostao je zapanjen. Sa velikim strahopoštovanjem poljubio je dijete i u zagrljaju ga odnio put Kabe.

Nakon što je sa djetetom obišao oko Kabe i Bogu se pomolio i zahvalio, što mu je dao ovako krasnog unuka, povratio se kući i dijete predao sretnoj majci. Preporučio je svojoj čeljadi da dobro paze na dijete. 

U čast rođenja svog milog unuka, zaklao je Abdul Muttalib kurbana i priredio veliku gozbu. Po Božijoj uputi djetetu je nadio ime Muhammed.

Sallallahu alejhi ve sellem!

 

Biografske podatke r. Fejzulaha Hadžibajrića potražiti na našoj web stranici u rubrici Edukacija-Velikani Bosne i Hercegovine.