Sadi drvo
Sadi drvo

Sadi drvo

Gdje god nađeš zgodna mjesta,
tu drvo posadi!
A drvo je blagodarno
pa će da nagradi.

Nagradiće izobiljem
hlada, roda svog.
Nagradiće bilo tebe,
bilo brata tvog.

J. J. Zmaj