Samoglasnici
Samoglasnici

Samoglasnici

A, a, a, – tko to zna?

O, o, o, – što je to?

E, e, e, – to je sve!

I, i, i, – da si  ti

U, u, u, – sada tu!

V. Obrenović Delibašić