San je odmor
San je odmor

San je odmor

hfz. Halid Hadžimulić


وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Vaš san, učinili smo odmorom (počinkom),

Noć smo dali kao jedan pokrivač,

A dan smo odredili za privređivanje.

(Kur'an, An-Naba’: 9-11.)

Ljude je toliko zabavio dunjaluk, da ne nalaze vremena za odmor. Čak i noć, pretvorili su u dan, pa i po noći rade, ili se zabavljaju, dok ih ne savlada san! Zato je san, ili spavanje obnoć, jedan od velikih Allahovih nimeta.

Hazreti Mevlana, predstavlja nam ljude kao lovce, koji stoje u zasjedi i čekaju, kad će naletjeti plijen – zvijer, koju oni vrebaju. To je njihov cilj, u tome je dobitak.

Lovci su uporni i nezasiti. I kad dođu do plijena, i ostvare svoju želju, opet postavljaju zamke, i traže nove žrtve! I tako bi to išlo u nadogled, da ih ne savlada umor i san.

To opisuje hazreti Mevlana, pa kaže:

1. bejt:

Da nije noći,

(i noćnog odmora)

sav bi svijet, 

iz  pohlepe i gramzivosti –

sam sebe spržio i zapalio,

(trčeći za sticanjem i gomilanjem imetka).

2. bejt:

Iz želje i žudnje,

da što više zaradi, 

(iz pohlepe za imetkom i dunjalukom), 

čovjek je svoje tijelo i svo svoje biće,

predao vatri da ga ona prži, pa da izgori!

3. bejt: 

Noć dolazi, i spušta se,

kao riznica Allahovog rahmeta, 

da bi se ljudi bar za jedan čas,

oslobodili i riješili svoje pohlepe!

4. bejt: 

O ti putniče! Ako ti dođe tjeskoba u duši

to je dobro za tebe, i biće ti od koristi!

Strpi se i pričekaj,

ne dogoni do srca!

(Ne gubi nadu u Allahovu milost! Iza muke last ima!)

5. bejt:

Jer, ovaj ferahluk,

(ova razgala koja dolazi poslije tjeskobe),

zahtijeva izdatak. 

da bi smo nešto dobili,

moramo, prethodno, to zaslužiti!

Komentar: 

A da bismo nešto i sami mogli od sebe dati, moramo svojim trudom zaraditi, pa onda potrošiti ili potrebnima podijeliti.

Sve je tako: jedno, vezano za drugo!

I sve se tako smjenjuje, jedno iza drugog, situacija iza situacije!

Nikad nije isto stanje!

6. bejt:

Kad bi stalno bilo ljeto,

toplota i žar sunca 

spržila bi i uništila

bašče i vrtove!

7. bejt: 

Svo bilje, izogrjelo bi,

iz temelja, iz korijena, 

a novo bilje ne bi moglo niknuti,

i staro zamijeniti i obnoviti!

8. bejt: 

Zima je – kisela lica,

smrknuta, ali osvježavajuća! 

Ljeto je – veselo, nasmijano,

ali prži kao vatra! 

Slijedi pouka (vazu-nasihat). Hazreti Mevlana kaže: 

9. bejt: 

Kad ti dođe tjeskoba u duši,

gledaj u tome razgalu!

Budi vesela lica,

ne budi smrknuta čela!

Lijep komentar ovom bejtu dao je Ankarevija, šarih Mesnevije. On kaže:

„Kad te zadesi kakav bol ili tjeskoba nemoj biti smrknuta čela!

  Jer belaji i žestina udaraca su sevab i uzrok razgali i radosti koja slijedi!

  A mrak i tama, briga i tuga, predznak su odlaska i nestanka smetnji, prepreka koje nam stoje

  na putu.

  Mrak i tama, briga i tuga, nagovještaj su vedrine i rađanja nove zore!“ 

Hazreti Pejgbamber, kad bi ga pritisla kakva nevolja rekao bi:

„Prižesti krizo, obraduj nas!“

Jer poslije krize dolazi olakšanje!

Ovaj hadisi šerif, uzeo je kao početak svoje kaside, poznate pod imenom Munferidža, njen autor Ebu'l-Feth el-Busti (umro 401/1010.) kao prvi polustih.

Pa onda sam, u nastavku kaže u drugom polustihu:

Jer tvoja noć, (noć krize),

nagovještava zoru!

Ova kasida uči se u teškim halovima, kad je neko u zatvoru ili u ratu, na frontu, da mu Allah, dž.š., olakša stanje i da izdrži, pa da sretno prebrodi sve poteškoće.

Kasida ima oko 50 stihova.

I posljedni njen stih velika je pouka svima, koji trpe i pate:

Kad ti se najviše stisne,

i navale belaji, uči suru:

Elem nešrah leke sadreke.

Proučavaj i razmišljaj

o njenim ajetima!

Pa i mi danas, u ovom našem teškom halu, kad su svi din-dušmani navalili na nas, i sa istoka i sa zapada, okrenimo lice svoje Dženabi – Hakku i pokucajmo na njegovu kapiju.

Uzmimo Kur'an preda se i učimo suru „Elem nešrah leke“, proučavajući sadržaj njenih ajeta, da bi nam se u duši razgalilo i da bi smo pribrali što više snage, pa da se uz Allahovu pomoć, odupremo ovim din-dušmanima oko nas!

Izvor: ŠEBI ARUS, godišnjak Tarikatskog centra, Tarikatski centar Sarajevo, Sarajevo, 1994., str. 80 – 87.