Sarač Ismailova džamija
Sarač Ismailova džamija

Sarač Ismailova džamija


Sarač Ismailova džamija spada u red najstarijih džamija u Sarajevu, ali i na prostorima Balkana i Evrope. Prema dostupnim izvorima, sa sigurnošću se može ustvrditi da je džamija sagrađena prije 1515. godine – najvjerovatnije u periodu između 1495. i 1505. godine.

Nešto više o ovoj džamiji možete saznati ukoliko pogledate prilog koji slijedi.