Sastav čovjeka
Sastav čovjeka

Sastav čovjeka


Čovjek je sastavljen od sedam dijelova.

Prvi dio su elementi, a ima ih četiri:

– Vatra, koja je topla i suha;

–  Zrak, koji je topao i vlažan;

–  Voda, koja je hladna i vlažna i

–  Zemlja, koja hladna i suha.

Drugi dio su raspoloženja ili temperamenti, a ima ih devet.

Prvo je jednako uravnoteženo raspoloženje.

Drugo je nejednako uravnoteženo raspoloženje, koje može biti neizmješano, i biće onda toplo, hladno, vlažno ili suho.

Raspoloženje može biti nejednako uravnoteženo, ali izmješano raspoloženje, koje je onda toplo i suho, toplo i vlažno, hladno i suho, ili hladno i vlažno.

Najbolje ujednačeno raspoloženje u životinjskom kraljevstvu je raspoloženje čovjeka. Najbolje ujednačeno raspoloženje među ljudima je raspoloženje vjernika. Najbolje ujednačeno rasploženje među vjernicima su raspoloženja poslanika. Najbolje ujednačeno raspoloženje među poslanicima je raspoloženje poslanika ulul-‘azm. I najbolje od poslanika ulul-‘azm je raspoloženje našeg poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Mislim da je razlog zašto je Muhamed, sallallahu alejhi ve sellem, bio vlasnik najbolje balansiranog karaktera sa stanovišta medicine taj što je njegov karakter bio podređen raspoloženjima njegovog tijela, i što je više izbalansirano raspoloženje tijela, time je i priroda karaktera bolja. A Allah nam je svjedok da je Poslanik imao odličan karakter: Jer ti si zaista na ljepše ćudi. (Kalem:4)

Aiša, radijallahu anha, je rekla: “Karakter Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je Kur'an.”

Dakle, neophodno je da su njegovi temperamenti najbolji. Pa ako su njegovi temperamenti najbolji, njegov karakter je morao biti najbolji karakter.

El-Buhari u svom Sahihu je rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio najbolji čovjek, i pojavom i karakterom.”

Enes je rekao: “Služio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, deset godina i nikada me nije zaružio. Nikada me nije upitao zašto sam nešto uradio ili zašto sam nešto ostavio nedovršeno.”

Ibn Omer je rekao. “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije bio nepristojan, niti je kada govorio nepristojno. Uobičavao je govoriti: – Najbolji među vama su oni koji imaju najbolji karakter.”

El-Buhari prenosi da je neki beduin skinuo ogtrač sa Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, ramena tako jakim trzajem da ga povrijedio. A onda je rekao: “O Muhamede, učini me bogatim od onoga što ti je Allah podario.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se nasmijao i naredio da mu daju neki poklon.

Uistinu je Poslanik, sa lallahu alejhi ve sellem, bio dobar i častan – najbolji čovjek – i izgledom i karakterom. Neka njega i njegove sljedbenike Allah obaspe milošću koja nikada neće prestati. Milostivi nikada nije stvorio nekoga kao Muhameda, i koliko ja znam nikada neće stvoriti nikoga kao što je on. 

On je kao sunce usred dana,

i kao mjesec usred noći,

i kao smaragd među dijamantima,

njegov položaj je taj koji nikada nije bio dat drugim poslanicima;

njegov položaj je taj koji nikada nije bio dat drugom čovjeku.

Raspoloženje mladih je jednako izbalansirano. Raspoloženje u djetinjstvu naginje ka vlažnosti, a u zrelom i starijem dobu ka hladnoći.

Najujednačeniji od svih organa je jagodica na kažiprstu, a zatim jagodice ostalih prsta. Najtopliji organ je srce, a slijede jetra i meso. Najhladniji su kosti i nervi, kičmena moždina i mozak. Najsuhlji organ su kosti. Najvlažnije je salo.

Treći dio su tjelesni sokovi, a njih je četiri.

Najbolja tečnost je krv, koja je vlažna i topla. Njena funkcija je da hrani tijelo. Normalna krv je slatka i bez mirisa.

Sljedeća je pljuvačka, koja je vlažna i hladna. Njena funkcija je da zamijeni krv kad god tijelu treba hrana, održava vlažnost organa kao i da zaštiti tijelo od dehidracije koju može prouzrokovati kretanje. Normalna pljuvačka je blizu da se pretvori u krv. Abnormalna pljuvačka je slana, ili ponekad topla, ili kisela. Ima tendenciju da bude bez ikakvog ukusa. Tada nije miješana i hladna je.

Treća tečnost je žučna kiselina, koja je suha i topla, i smještena u žučnoj kesi. Ona pomaže da krv prođe i kroz najtanje vene. Jedan njen dio se prenosi do crijeva i daje karakterističnu boju izmetu. Normalna kiselina je crvenkasta. Abnormalna kiselina može imati boju žumanca ili praziluka. Kiselina boje hrđe je mnogo jača od od one koje ima boju praziluka i ona je smrtno upozorenje.

Konačno, imamo slezenu koja je suha i hladna. Ona pogušćava krv i hrani kosti. Jedan njen dio se pruža do usta i prouzrokuje glad i ljutinu. Normalna slezena formira taloge krvi. Abnormalna slezena je crvenkasta i nečista. Ponekad je nazivaju crnom kiselinom.

Četvrti dio su glavni organi.

Peti dio su volje.

Šesti dio su sposobnosti. Imamo ih tri: prirodna, vitalna, i fizička.

I sedmi i posljedni dio su funkcije. To su funkcija privlačnosti i funkcija odbojnosti.

 

 

Izvor: Dželaluddin Abdurrahman es-Sujuti, Vjerovjesnikova medicina, Libris, Sarajevo, 2003., str. 9-12., prevod: Haris Murtić