Savjet Džibrila
Savjet Džibrila

Savjet Džibrila


Sehl ibn Sa'd, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Došao mi je Džibril i rekao: ‘O Muhammede, živi koliko hoćeš, ali ćeš na kraju umrijeti! Voli koga hoćeš, rastat ćeš se s njime! Radi što želiš, bit ćeš nagrađen za to! I znaj da je počast vjernika noćni ibadet, a njegov ponos neovisnost od ljudi.'“[1]

Savjeti i upute

Ma koliko dugo čovjek živio, ipak ga na kraju čeka smrt, to je neminovno i od toga dana niko neće pobjeći niti tu činjenicu ko može pobiti.

Uzvišeni veli: Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plate vaše pa ko bude od Vatre udaljen i u Džennet uveden – taj je postigao šta je želio; a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.[2]

Pogledaj šta je El-Hasan el-Basri, Allah mu se smilovao, rekao:

„O sine Ademov, ti si zbir dana.  Kad god prođe jedan dan, prođe i dio tebe.“[3]

Pjesnik veli:

Mi se radujemo svakom provedenom danu,

A svaki dan koji protekne, približi nas našoj konačnici.

Zbog toga nas Allahov Poslanik, a.s., podstiče na prisjećanje na smrt kako bismo bili spremni susresti se s tim časom sa što više dobrih djela.

Ebu Hurejre, r.a., veli da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Što više se prisjećajte onoga što će vam prekinuti sve užitke (smrti).“[4]

Smrt će čovjeku prekinuti sve dunjalučke užitke i razdvojit će ga od sinova, porodice i prijatelja. Međutim, u Džennetu će imati vječni užitak, uživat će gledajući u Allahovo plemenito lice, družit se s Poslanikom, a.s., i istaknurim učenjacima, a s tim se ne mogu usporediti dunjalučki užici. Zbog toga vjernik se ne zamara puno s dunjalukom kako bi na Sudnjem danu postigao sve te užitke.

Ako pogledamo sve ove Poslanikove savjete o kojima ovdje govorimo, vidjet ćemo da ih je on dobio od Džibrili-emina, a.s., tako da možemo reći da je to savjet stanovnika nebesa stanovnicima Zemlje i poruka plemenitih meleka istaknutim vjernicima kako bi im to bila svjetlost koja će osvjetljavati njihov put i činiti ih sretnim i na dunjaluku i na ahiretu.

Ovaj savjet sadrži dvije najljepše i najkorisnije oporuke, a to su: podsticaj na noćni ibadet i neovisnost od ljudi.

Noćni namaz je najveća nafila i najbolji način da se približimo Allahu.  On također pročišćava dušu i gaji stablo imana u srcu. Uzvišeni je pohvalio bogobojazne robove u ajetu: Oni koji su se Allaha bojali – u džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti, primat će ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili, noću su malo spavali i u praskozorje oprost od grijeha molili.[5]

Džabir, r.a., veli da je čuo Allahovog Poslanika, a.s., kada je rekao: „Doista u toku noći postoji sat u kojem će biti ispunjeno sve što čovjek zatraži od dobra ovoga ili onoga svijeta. To se ponavlja svaku večer.“[6]

Ebu Hurejre, r.a., veli da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Naš Svevišnji Gospodar se svake noći, kada nastupi njena zadnja trećina, spušta i govori: ‘Ko me zove da mu uslišam? Ko mi traži da mu podarim? Ko traži oprost da mu oprostim?'“[7]

Neovisnost od ljudi znači da budeš zadovoljan onim što ti je Gospodar propisao, da ne zazireš u imetke drugih ljudi zavideći im i tugujući te da se Allahu zahvaljuješ na ukazanim blagodatima. To je pravo i istinsko bogatstvo koje jedan vjernik može posjedovati te na taj način stekne ugled, čast, zadovoljstvo i umjerenost.

Za skromnost ne postoji alternativa,

Njome postižeš sve blagodati i duševni mir.

Pogledaj sve one koji su vladali cijelim dunjalukom,

Da li su s njega otišli s nečim mimo pamuka i ćefina?

 

Izvor: Enes Ahmed Kerzun, Biseri Vjerovjesnikovih uputa, priručnik za IV razred medrese, El-Kalem, 2012, str. 101-103.

[1] Bilježi ga Et-Taberani u El-Evsetu s lijepim nizom prenosilaca,  kao što to  kaže El-Munziri u Et-Tergibu, 1/11. i El-Hakim, 4/324. koji ga ocjenjuje kao vjerodostojan i u tome se s njim slaže i Ez-Zehebi. Pogledaj djelo Silsiletu-l-ehadisi-s-sahiha, od El-Albanija, br. 831.

[2] Alu ‘Imran, 185.

[3] Min edebi-l-islam, str. 85.

[4] Bilježi ga Et-Tirmizi, br. 2307 i veli da je hadis hasen-garib. El-Hejsemi ga ocjenjuje kao dobar u El-Medžmeu-z-zeva'id, 10/307.

[5] Ez-Zarijat, 15-18.

[6] Bilježi ga Muslim, br. 757.

[7] Bilježi ga El-Buhari, 7/149. i Muslim br. 758.