Savjet za majke prvačića
Savjet za majke prvačića

Savjet za majke prvačića

Autor: Hidajeta Mahalbašić


Najstariji dječak, S voli pravila i sve što želim da ostvari savjetujem mu u formi pravila.

Npr. pravilo je da se poselami sa prijateljima, da s njima zajedno ide do škole, da ide pored ceste, da jede sjedeći, da baci smeće u korpu. „Kad ti neko psuje ignoriši ga, kada ti lijepo govori ti mu govori ljepše…

Dž je kreativac, slobodnjak i pravila je guše. Ne dao Bog da se nešto mora! Ona me naučila da je klanjati baš zabavno.

Sve što želim da odradi predstavim joj kroz jednostavnu rečenicu sa “Zabavno je…” Npr. „Zabavno je ići svaki dan u školu, susretati se sa djecom i svaki dan s njima razgovarati na odmoru. Zabavno je svaki dan naučiti nešto novo zato što ti može pomoći u osmišljavanju i kreiranju novih zabavnih sadržaja…“ Njoj je najzabavnija matematika. To dovoljno kazuje o uticaju riječi “zabavno” u razgovoru. A inače joj kreativna inteligencija prednjači u odnosu na logičko-matematičku. Kažem joj često: „Ti uvijek pokazuj da je zabavnije biti lijepog ponašanja, pa ćeš uskoro imati sve više lijepog društva…

H je prvačić i jaaako odgovoran, uredan, posvećen. Njemu je važno da ima podršku i da vidi da smo svi uz njega u onome što mu se dešava. Voli ići u školu, jer će tako ući u svijet obaveza. Voli da ima obaveze.

On voli svakog i vjeruje da njega svako voli. Njemu kažem, da će uspjeti u svemu u čemu bude htio (podržavam ga) i da će mu biti lijepo u školi, da će imati puno zadaće i da će sve uspjeti riješiti.. Vjerujemo oboje da će svi voljeti čuti šta on ima za reći, jer on svakog sasluša i nikoga ne uznemirava.

Generalno, mi sve radimo zajedno,a što ne možemo zajedno spominjemo u prvom licu množine., kao da je naš zajednički posao. Tako mi svi idemo u školu, prolazimo izazove kroz razgovor.

Škola je nešto što nam pomaže da rastemo, napredujemo u svakom smislu. Kroz školu učimo sve što valja i sve što ne valja.

Svaki dan djeci je zadatak da u školi posmatraju šta se dešava oko njih i da o svemu izgrađuju svoj stav. O svemu tome razgovaramo kasnije i oni imaju priliku da grade svoj stav: odobravanja ili razumijevanja (ukoliko je nešto loše). Osuđivanje sebi ne dopuštamo, jer se uvijek takmičimosamo sa samim sobom.

Dogovorili smo se, jutros, da ćemo svaki dan razgovarati o tome šta su mogli u određenom danu novo naučiti.

Kao što možete vidjeti zanje nam je najvažnije, pa druženje, odgovornosti, … Bitno je djecu naučiti da svaki postupak ima cilj.

Dobro je sastaviti zajedničku listu važnih “stvari” koje hoćete (roditelji i vaša djeca) da ostvarite u školi, sa društvom, prilikom izvršavanja školskih zadataka…

Na našoj listi je, prema prioritetima: učenje, znanje, druženje, zabava, odgovornosti, urednost, dobra komunikacija, …:)

Ono što smatram da je dovoljno, kada ništa više ne bih znala reći svojoj djeci, jesu kur'anski savjeti:

Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a ko je nezahvalan – pa, Allah je, zaista, neovisan i hvale dostojan.”
Ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda.
Budi zahvalan Allahu i roditeljima svojim, Allahu ćemo se svi vratiti.
Sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, On je Sveznajući.
Sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi – tako postupati mogu samo ODLUČNI
Iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog.
Imaj cilj i u hodu, a u govoru ne budi grlat; ta najneprijatniji glas je revanje magarca!”
Pošto ja volim kombinovati primjenu i učenje, praktikujemo učiti kur'ansku dovu: Gospodaru moj, povećaj me znanjem! Djeca jedva čekaju da narastu i raduju se rastu. Kad postanu svjesni, od malih nogu, da je rast sa uvećavanjem znanja, insaallah, nikad neće prestati rasti.

Učim ja ovu dovu, podsjećam ih da uče i oni.

Pred izlazazk iz kuće obavezno djeca uče dovu: Bismillah, tevekkeltu alellah, la havle ve la kuvvete illa billah (U ime Allaha, Oslanjam se na Allaha i nema nikakve snage niti moći osim s Allahom) i tada im objasnim šta šejtan kaže drugom šejtanu: „Šta možemo onome ko je zaštićen, spašen i sačuvan?“ ?

Allah je Taj koji izvodi na pravi put, a meni je bitno da sam zadovoljna majčinstvom, kao ulogom,emanetom i zadatkom, te da uživam u tome.

 

Izvor: https://akos.ba/savjet-za-majke-prvacica/