Savjetovanje i uzdržavanje od nametanja vlastitog stava
Savjetovanje i uzdržavanje od nametanja vlastitog stava

Savjetovanje i uzdržavanje od nametanja vlastitog stava

“I koji se o poslovima svojim dogovaraju.”

Savjetnik je osoba koja svoja stručna iskustva daje na raspolaganje drugima i svoje naučne riznice prenosi na druge.
Čestiti ljudi pripremanjem preduvjeta za savjetovanje u društvu koriste se najzdravijim metodama “podređivanja” i “upošljavanja” drugih i svoje društvo vode prema civiliziranosti.

Na taj način pokazuju kulturni razvoj svog društva cijelom svijetu. Savjetovanje ljudima donosi korist od sposobnosti promišljanja drugih i čuva ih od šteta koje su pretrpjeli drugi ljudi.
Ljudi koji svoje važne poslove završavaju savjetovanjem sa drugima i koji primaju pomoć od stručnjaka rijetko zapadaju u greške i propuste, a osobe koje nameću vlastiti stav i koje se smatraju nezavisnim od mišljenja i iskustava drugih čine bolne i opasne pogreške.

Upravo zbog toga se u Kur’anu međusobno savjetovanje navodi kao jedna od najvažnijih odlika čestitih vjernika, kao što možemo pročitati u ajetu:
“Za one koji se Gospodaru svome odazivaju, i koji molitvu obavljaju, i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od onoga čime smo ih opskrbili udjeljuju.”

Iz rečenice:
I koji se o “poslovima svojim dogovaraju”
veoma dobro se razumije da je savjetovanje jedan neprekidan način postupanja među vjernicima.

Sljedeća korist od savjetovanja sa drugima jeste osiguravanje njihove saradnje i podrške, što za sobom povlači uklanjanje protivljenja i smanjivanje neprijateljstava, a također uzrokuje i razvoj ličnosti i njenih potencijala.
Upravo zbog toga se Božiji poslanik, iako je bio univerzalni um i imao vezu sa izvorom objave, savjetovao sa svojim ashabima u vezi s različitim društvenim i administrativnim pitanjima u ratu, miru i u vezi s mnogim drugim pitanjima.

Davao je prednost glasu većine, bez obzira na teškoće koje su iz toga proizlazile, jer su blagodati savjetovanja mnogo veće od eventualnih šteta. Uzvišeni Bog kaže:
“I dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.”

Ovaj časni ajet ukazuje na Bitku na Uhudu, kada se Božiji poslanik savjetovao sa svojim ashabima o položaju vojnog logora, ali to nije imalo dobar ishod i neki njegovi prijatelji su bili nezadovoljni.
U to vrijeme je objavljen ovaj ajet, koji je potvrdio Poslanikov običaj i praksu savjetovanja.

Treba znati da rečenica: “I dogovaraj se s njima” obuhvata poslove koji se odnose na društvene probleme I vođenje aktualnih poslova u zemlji, za šta je životopis Božijeg poslanika najbolja potvrda. Međutim, kada je riječ o vjerskim propisima i granicama Šerijata, savjetovanju sa drugima nema mjesta, već svi trebaju slijediti Božiju objavu i uskladiti se sa kur’anskim ajetima.

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012.