Sedam štapova
Sedam štapova

Sedam štapova

Imao otac sedam sinova i na samrti ih sve okupi i reče im: „Uzmite svi po jedan štap i pokušajte da ga slomite!”

Svaki sin slomi svoj štap bez muke.

„A sada mi dajte tih sedam štapova.“

Otac zaveza svih sedam štapova zajedno sa špagom i reče: „A sada da vidim ko će ovo slomiti!“

Svaki od sinova pokuša da slomi sedam štapova povezanih zajedno, ali ni jednom to nije uspjelo. „Zapamtite pouku”, reče otac. “Budete li zajedno, niko vam ništa neće moći!”

Ubrzo zatim, otac je i umro. Nakon dženaze braća svratiše u kafanu. Svima koje su zatekli objašnjavali su kako im je otac bio mudar i nudili da pokušaju slomiti sedam štapova povezanih zajedno. Nikome to nije uspjelo. Dozlogrdilo to vlasniku kafane, te on uze štapove, razveza špagu i slomi svaki štap jedan po jedan.

„Imam i ja pouku”, reče vlasnik. „Nije snaga štapova u tome što su jedan uz drugoga, već u špagi koja ih drži zajedno.”

 

Izvor: mudremisli.com