Sedžde-i tilavet
Sedžde-i tilavet

Sedžde-i tilavet

U Kur'anu se nalazi četrnaest ajeta u kojima se spominja sedžda i nakon čijeg učenja treba učiniti sedždu. Za one koji prouče te ajete ili slušaju kad ih prouči druga osoba, vadžib je učiniti sedždru. Čini se samo jedna sedžda. Pri spuštanju i dizanju sa sedžde izgovara se tekbir: Allahu ekber. Na sedždi se prouči: Subhane rabbije-l-e'ala, što znači: Slavljen je moj Gospodar Uzvišeni! Preporučuje se da se nakon sedžde prouči kur'anski ajet:

Semi'na ve eta'na gufraneke rabbena ve ilejke-l-mesir,

što znači:

Čujemo i pokoravamo se, oprosti nam Gospodaru naš, Tebi ćemo se vratiti. (El-Bekare, 258)

 

Izvor: Nedim Begović, Nizama Begović i Sifet Suljić, Ilmihal 6, udžbenik za mektebe, El-Kalem, Sarajevo, 2015,  str. 7.