Sirće
Sirće

Sirće

Pročulo se kako Nasrudin-hodža ima ćup sirćeta starog četrdeset godina. Jednog dana komšija mu zakuca na vrata:

„Hodža, je l’ istina da imaš ćup sirćeta od četrdeset godina?“

„Istina je“, odgovori hodža.

„Možeš li mi dati jednu šolju?“ upita komšija.

„Ne“, kratko odgovori hodža.

„Ali, hodža“, uporno će nezadovoljni komšija, „što mi ne bi dao malo? Pa tražim ti samo jednu šolju!“

„Zato“, smireno će hodža, „da sam ja davao šolju svakom ko je zatražio, moje sirće ne bi potrajalo četrdeset godina.“

 

Izvor: www.readliterature.com

Prevod: A. Kadrija