Širi selam – širi mir
Širi selam – širi mir

Širi selam – širi mir


Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti. (Kur'an, IV:86.)